Бизнесът заплашва, че няма да плаща сметки за ток по новите цени от 1 юли

Индустриалните потребители на ток у нас заплашват да спрат да плащат сметките си за ток, ако ДКЕВР одобри новите цени на електроенергията от 1 юли.
Това се казва в отворено писмо от сряда вечерта, подписано от БСК, Българската асоциация по металургична индустрия, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори и Браншовата камара по химическа промишленост и подкрепено от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Браншовите организации предупреждават, че няма да приемат повишаване на цените на електроенергията и на съпътстващите такси и ще откажат плащания по новопредлаганите цени, за да не се закриват предприятия, за да се запазят работните места и българската индустрия.
Бизнес организациите предупреждават също и че ще търсят други форми на въздействие, включително и чрез КЗК и ЕК, за да защитят българското производство.
Те припомнят, че са възразили срещу увеличението на мрежовите цени на електроенергия с протестна декларация до ДКЕВР, министър-председателя и председателя на НС.
Паралелно с това се повишават началните цени на търговете на свободния пазар, провеждат се в последния момент и се създава изкуствен дефицит, смятат работодателите.
"Такива действия ще струват на България загуба на работни места не само в голямата индустрия, но и в средния и малък бизнес. Тази политика в сектор „Енергетика" безспорно води до влошаване на конкурентоспособността на енергоинтензивните индустрии, до загуба на пазари, до намаляване на производството и свиване на икономиката", се казва още в писмото.
"В противовес на европейската енергийна практика вече една година се осъществява износ на по-евтина електроенергия от тази за вътрешния пазар. Вместо да прилагаме мерки за повишаване износа на наша продукция, чрез износа на електроенергия на преференциални цени, стимулираме икономиките на съседните държави и износа на работни места, а експортът на суровини, каквато е и електроенергията, не създава добавена стойност в икономиката на България.
Вносът на електроенергия също се възпрепятства, а в определени времеви периоди на съседните пазари има по-евтина електроенергия. Многократно настояваме за спешни решения, които да осигурят възможности за доставка на електроенергия на приемливи за бизнеса цени.
Вместо това българските производители са притиснати от дисбалансите в енергетиката, включително от ръста на мрежовите разходи за клиенти на високо напрежение, липса на предвидимост и устойчивост, влошена конкурентна среда в резултат на преференциални условия за износ на ток, забавена либерализация на пазара и засилване на кръстосаното субсидиране. По изпратената протестна декларация отговорните държавни институции не взеха отношение. Това ни принуждава да търсим други форми на въздействие, включително да се обърнем към КЗК у нас и ЕК, за да защитим българското производство", заявяват бизнес организациите

Станете почитател на Класа