Предложение: Абонатите сами да определят такса "сградна инсталация"

Предложение: Абонатите сами да определят такса "сградна инсталация"
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    30.05.2019
  • Сподели:

Целта на предвижданите промени е да се повиши събираемостта на сметките за парно. Определяме сами такса „Сградна инсталация". От Министерството на енергетиката предлагат абонатите на топлофикационните дружества да могат сами да определят дела на топлинната енергия за общите части. Ще може да се избира в диапазона от 20 до 40% от общата сума за парното в цялата сграда. В момента процентите достигат 50 и се определят от топлинните счетоводители. Целта на промените е да се повиши събираемостта на сметките за парно. От общо 14 топлофикационни дружества, за миналата година само 3 са на печалба. Другите 11 имат натрупани загуби за милиони. Част от загубите са именно от неплатените сметки на абонатите. Най-големи са загубите на столичната топлофикация - близо 20 млн. лева. Над 3 милиона дължи плевенската топлофикация, 2 милиона - тази в Перник.Високи сметки, неясни фактури и ниски доходи, това изтъкна омбудсманът Мая Манолова, като основни причини за неплащане на сметки. „Хората не вярват на Топлофикация, хората не плащат на Топлофикация. Дружествата реално са пред фалит, което е огромен проблем", коментира Манолова.Един от отказалите се от парното абонати е Тодор. „Ето тук, както и във всички останали помещения на имота, никога не е имало радиатори, но това не пречи на Топлофикация, всяка година да ми начислява по 150лв.", казва той.Тодор е спечелил и дело, заведено от Топлофикация срещу него. „През дома ми минават единствено тръби, които служат за обезвъздушаване на сградната инсталация, те не топлоизлъчват, но това не пречи на Топлофикация да ми иска пари като за сградна инсталация. В съда аз ги оборвам и не ги плащам", коментира още той.От Министерството на енергетиката предлагат промени във формулата при изчисляване на сметките и възможност - хората сами да определят какъв процент такса „Сградна инсталация" да плащат.„Виждането, че към настоящия момент, проектът на наредба и предложенията, които са направени, поне нашето виждане е, че са в интерес, според нас, на клиентите", заяви Иван Маринов - директор „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации", Министерство на енергетиката.„Промените, предложени от Министерството на енергетиката не решават проблемите на гражданите. На практика, формулата остава същата, също толкова неадекватна, неотразяваща реално отделената топлинна енергия и също толкова неразбираема за гражданите", посочи Мая Манолова.„Факт е, че когато говорим за сградна инсталация или енергия за сградна инсталация, тя физически съществува. Сериозният проблем е как и по какъв начин да бъде определена, за да бъде справедливо разпределена към всички клиенти в една сграда-етажна собственост", посочи Иван Маринов.Междувременно председателят на енергийния регулатор Иван Иванов напомни, че ако броят на хората, които ползват топлинна енергия в една сграда е по-голям, таксата намалява и обратното - при по-малко потребители се вдига драстично.

Станете почитател на Класа