Претестиращи към Лагард: Ако Земята беше банка, отдавна да сте я спасили

Претестиращи към Лагард: Ако Земята беше банка, отдавна да сте я спасили
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    03.11.2019
  • Сподели:

В първия си работен ден като управител на Европейската централна банка Кристин Лагард се сблъска с деменстранти, носещи табелка с надпис: „Ако Земята беше банка, вие отдавна бихте я спасили“, съобщава Bloomberg.

Около 150 души се събраха пред ЕЦБ след подобна демонстрация пред Английската централна банка миналия месец, показвайки как технократите, натоварени с нещо толкова тясно специализирано като ценовата стабилност, могат да бъдат включени в един от най-емоционалните проблеми в момента в целия свят.

Натали Бромбергер, карикатурист от германския град, беше сред онези, които заявиха, че институцията трябва да разшири хоризонта си.

„ЕЦБ трябва да спре да мисли в своите тесни категории за спасяване на банки и финансовите пазари. Наясно съм, че нямат мандат (бел. р. за опазване на околната среда), но наистина трябва да използват парите отговорно, за да защитят нашата екосистема“, обясни Бромбергер.

Повечето централни банки, занимавщи се с финансови кризи през последното десетилетие, едва напоследък започнаха да признават, че глобалното затопляне може да се превърне в следващото голямо предизвикателство.

В същото време 93% от европейците смятат, че това е сериозен проблем и натискът върху централните банкери може да ги накара да използват своите правомощия и резервите си в размер на 12 трлн. долара, за да помогнат. Това обаче е спорна тема. Някои официални представители на ЕЦБ смятат, че климатичният риск може да се приравни на икономически риск, докато други предупреждават, че отдалечаването от основния мандат в крайна сметка може да причини повече вреда, отколкото полза.

Като цяло фокусът е върху три области, в които централните банки могат да окажат влияние: финансовата стабилност, инвестирането и най-спорното – мястото на зелените облигации в паричната политика.

Финансова стабилност

Управителят на Английската централна банка Марк Карни е пионер в опитите за справяне с рисковете от околната среда за финансовата стабилност. Още през 2015 г. той каза, че инвеститорите трябва да се събудят и да преценят потенцилани големи загуби, които биха могли да реализират при например преоценка на инвестициите в изкопаеми горива в момент на преход към икономика с по-ниски въглеродни емисии. Наскоро Карни отново обърна внимание, че индустриите, които не се адаптират, ще бъдат наказани от инвеститорите и ще бъдат изправени пред фалит.

Европейската централна банка включи изменението на климата в своя преглед на финансовата стабилност тази година, като предупреди за проблеми, ако пазарите не определят правилно рисковете, произтичащи от екстремни метеорологични събития и прехода към намаляване на вредните емисии.

Инвестиране

Централните банки имат собствени финанси, които управляват и биха могли дадат пример чрез зелени инвестиции. Възможностите обаче са ограничени. Така наречените „зелени облигации“ - дългът, издаден специално за финансиране на проекти за климата и околната среда, представляват малко под 2% от международния пазар на облигации. Усилията в тази посока обаче се увеличават, като наскоро дори беше създаден фонд за инвестиции на централни банки в зелени облигации от Банката за международни разплащания.

Парична политика

Що се отнася до паричната политика, много от най-големите централни банки в света нямат програма за включване на климатична стратегия в своите операции. Това отчасти е така, защото на банкерите са дадени ограничени мандати, които обикновено се фокусират върху инфлационните цели и те с всички сили се опитват да ги постигнат.

Станете почитател на Класа