Продадоха плаващия док в Бургас

Кораборемонтен завод Бургас "Порт Бургас" АД продаде своя плаващ док за 1.15 млн. евро . Занапред ремонтите на кораби ще се пренасочват към „Булярд- корабостроителна индустрия“ АД- Варна.
Кораборемонтен завод Бургас "Порт Бургас" АД продаде своя плаващ док за 1.15 млн. евро . Занапред ремонтите на кораби ще се пренасочват към „Булярд- корабостроителна индустрия“ АД- Варна. На 16 август т.г. бе подписан договор между Български морски флот и "Булярд" за строеж на три кораба за нуждите на параходството. Поръчката е за 86 млн. евро и трябва да приключи до края на 2012 г.

Станете почитател на Класа