Параходство БРП в нов сегмент на борсата

Параходство „Българско речно плаване“ (БРП) АД е подало заявление за преместване на емисията акции, издадена от дружеството. Желанието на компанията е от неофициален пазар на акции, сегмент „А“, да се изкачи на официален пазар, сегмент „В“, се казва в съобщение на Българската фондова борса (БФБ).
Параходство „Българско речно плаване“ (БРП) АД е подало заявление за преместване на емисията акции, издадена от дружеството. Желанието на компанията е от неофициален пазар на акции, сегмент „А“, да се изкачи на официален пазар, сегмент „В“, се казва в съобщение на Българската фондова борса (БФБ). На официалния пазар действат по-високи изисквания към размера свободно търгуем дял от компанията (free-float) и пазарната капитализация. Освен това от акционерите се предоставя информация за преминаваща граница, кратна на 5 % от капитала на дружеството, докато при неофициалния пазар тя е минимум 10 %. Също така на официалния пазар има по-малък диапазон на ценовите ограничения - едва плюс-минус 15 % спрямо цената на отваряне, спрямо 30 % при неофициалния пазар.

Станете почитател на Класа