Заетостта на индустриалните площи скочи с 40%

След есента на 2010 г. тенденцията за спад на заетостта на индустриалните площи в София се е обърнала и свободните наличности са намалели до 4,12%, или 22169 кв. м. Заетостта се е увеличила с 40% спрямо края на 2009 г., показва анализ на „Фортън“ за последното тримесечие на 2010 г. Според експертите повратната точка се дължи на икономическото оживление и съответно по-високото потребление в края на годината.
Сключените договори за наем на индустриални площи в новите логистични центрове само за четвъртото тримесечие на 2010 г. надвишават 13 000 кв. м, което затвърждава сигналите за повишената активност в сектора в района на София. Сред новите наематели се открояват компаниите от хранително-вкусовата промишленост, козметичните и фармацевтичните дружества и класическите логистични оператори, сочат още данните. В края на 2010 г. модерните индустриални площи в района на София достигат 538 551 кв. м. Това е ръст от почти 27% спрямо същия период на 2009 г. Офертите за базов наем са от порядъка на €4/кв. м при договори най-често със срок от 3 до 5 години. Съществен принос за ръста в сектора през 2010 г. имат логистичните бази на Lidl – 36 000 кв. м, Billa – 19 605 кв. м, и „Транскапитал“ сграда № 4 – 8000 кв. м.


София е първенец по понижение на жилищните цени за 2010 г.

През миналата година цените на жилищните имоти са паднали най-много в Русе, Благоевград и София, съответно с 16,79%, 15,50% и 15,43%, а най-малко – в Стара Загора със спад от 2%, сочат данни на консултантска компания „Форус“. Средният годишен спад в продажните цени е 11,42%. Експертите очакват през тази година да се постигне постепенно уравновесяване на търсенето и предлагането на жилищата в резултат на ниските нива на инвестиционна активност в сегмента. През втората половина на 2011 г. предстои раздвижване в строителния сектор и активизиране на някои от инвеститорите. Наемните нива според „Форос“ ще се стабилизират и е възможен лек ръст от 2 до 5%

Станете почитател на Класа