Партидите могат да бъдат само виртуални

- Г-н Танев, наскоро Ваши колеги съобщиха за непълноти в информационната система Кадастър и имотен регистър (ИКАР). Как може да се премахнат те? Има ли забавяне от страна на Агенцията по вписванията при нотариалните актове? Има ли у нас имотен регистър? Ще бъде ли създаден такъв?
- От много време насам съм изтъквал незаконосъобразността на информационната система, наречена имотен регистър. В случая се касае не само за действащия ИКАР, но и за предходните две информационни системи. Без да са налице необходимите промени в правилника за вписване, се обработват подлежащите на вписване актове по нерегламентирани правила на един софтуер. Необходимо е първо да се създадат нормите, да се промени правилникът за вписване и след това да се изработи софтуерът. Информационните системи са само продължение на правото, негова изява на друг вид технически средства, в случаите, когато се касае за съдебни производства, а вписването е именно такъв вид процедура. Спомням си времето като държавен нотариус, преди 14-15 г. , че около Нова година се вписваха около 1000 сделки и страните можеха да чакат на опашки, но получаваха актовете си същия ден. Сега максимален срок за получаване е 3 дни, но в момента актовете се бавят 10 дни, въпреки че пазарът на недвижими вещи е съвсем слаб. За да се избегне това, без да са необходими някакви нови инвестиции, необходимо е само да се легализират промените в правилника за вписване, които преди повече от две години ги изработвахме близо четири месеца – съдии по вписванията, нотариуси, преподаватели от университета и др.
В България няма създаден имотен регистър. Съгласно закона той се въвежда със заповед на министъра на правосъдието. Категоричен съм, че легален имотен регистър може да се създаде незабавно след 2-3 месеца –след изменяне на правилника на вписванията. Не е необходимо да се чака изработване на кадастрална карта за определен район. Актовете, които притежават гражданите, имат достатъчно индивидуализиращи данни според Закона за собствеността и съдебната практика, за да се изработят надлежни имотни партиди. Имотните партиди могат да бъдат само виртуални и справката да се извършва от данни за лицата или за имота, каквато е практиката в модерните европейски системи за вписване.

- Нотариусите получиха достъп до фонда на МВР за личните документи. Десет месеца по-късно какви са резултатите? Колко проверки са направили колегите Ви в системата и колко са предотвратените измами? Намаляха ли или се увеличиха имотните измами през изминалата година? И с колко?
- След стартирането на системата по-голямата част от имотните измами спряха. Касае се за случаите, при които е налице т.нар. кражба на самоличност. При тези престъпления измамникът монтираше своето изображение върху документа за самоличност и така се издадоха не малък брой нотариални удостоверения. Най-многобройни случаи на имотна измама ставаха именно по този начин. Сега това е невъзможно и тези престъпления вече не се извършват в нотариалните кантори. На Националната конференция за противодействие на имотните измами бе отчетено, че вторият най-голям способ за извършване на тези престъпления е чрез представяне на фалшиви удостоверения за наследници. С изменението на Закона на нотариусите отпреди две години справката до националната база данни население , където се проверява гражданското състояние на страните по сделките и до базата данни на МВР – Националния регистър за българските лични документи, е задължително. В нотариалните кантори вече не се извършва и този вид престъпление.
Законодателните промени, съвместните усилия на МВР, прокуратурата, Нотариалната камара и Съюза на юристите в България доведоха до осезаеми практически резултати, а именно силно ограничаване на този вид престъпност. Във фокуса на общественото внимание се представят случаи от минали години. Разбира се, не всички възможности за имотни измами са изчерпани. Най-голямо безпокойство предизвикват злоупотребата с доверие или възползването от безпомощното състояние на възрастни хора.
Други възможности за имотна измама, които съществуват не от вчера, са представяне на фалшиви завещания, обикновено на починали хора. Нотариалната камара е внесла още в началото на месец април в Министерството на правосъдието проект за изменение на нашата наредба, касаещ въвеждането в информационната система на Нотариалната камара на така нареченото последно пълномощно, банковите пълномощни с оглед възпрепятстване измамите при банковите операции, договорите с МПС.

Станете почитател на Класа