Държавната ИТ компания отчита приходи

Държавната ИТ компания отчита приходи
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    05.11.2017
  • Сподели:

Приходи в размер на 15,533 млн. лв. за първите девет месеца на годината отчете "Информационно обслужване" АД. Това е с 26% повече, спрямо периода януари-септември на миналата година.
Печалбата на държавната ИТ компания за разглеждания период възлиза на 1,7 млн. лв. преди данъци. Дружеството бележи увеличение на приходите в съпоставка със заложените цели в бизнес плана с 980 хил. лв., което представлява 7%. Показателят за общия размер на разходите за дейността до края на месец септември е намалял с 3% спрямо планирания за годината.
Положителните финансови резултати са обусловени от сключването на нови договори през изминалите девет месеца от годината, както и от продължаващото изпълнение на дейности по договори, сключени в края на миналата година.
"Информационно обслужване" АД специализира в изграждане, развитие и поддръжката на системи с национално значение, вкл. за управление на приходите от местни данъци и такси, основните информационни системи на НАП и публичните услуги на агенцията, системите на МФ и Агенция "Митници". Компанията е технологичен партньор на ЦИК.

Станете почитател на Класа