ПИБ отново капитализира печалбата си

ПИБ отново капитализира печалбата си
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    22.06.2018
  • Сподели:

Печалбата на Първа инвестиционна банка (ПИБ) за 2017 година в размер на 92 млн. лв. ще бъде капитализирана. Това стана ясно на проведеното днес общо събрание на банката. От отчета на мениджмънта пред акционерите се разбра, че общият размер на активите на ПИБ възлиза на 8,9 млрд. лв. През 2017 г. нетният доход от такси и комисиони нараства с 10,8% спрямо предходната година. Подобен ръст се наблюдава и при нетните приходи от търговски операции – 10%.

През миналата година ПИБ е увеличила пазарните си позиции в банкирането на дребно и кредитирането на МСП, като се повишава и тежестта им в кредитния й портфейл, стана ясно още от отчета. Балансовият собствен капитал на банката също се увеличава с 10,6%. Базовият собствен капитал от първи ред (CET1) запазва темповете си на нарастване и достига 12,87%. Ръст се регистрира и по отношение на капитала от първи ред до 15,87% и общата капиталова база до 15.89%.

С гласуването да капитализират печалбата за 2017 година, акционерите спазват няколкогодишна тенденция да не разпределят дивидент. С последното решение капиталовите показатели се очаква да надминат 13,5% за базов собствен капитал от първи ред и 16,5% за обща капиталова база на консолидирана основа.

Станете почитател на Класа