Безработицата в САЩ скочи до нива от 1983 г.

През април в САЩ са съкратени 539 000 работни места извън селскостопанския сектор, според публикувания доклад на Статистическата служба за заетостта (Bureau of Labor Statistics (BLS).
Безработицата се покачва до 8.9 на сто за миналия месец, което е най-високата стойност на показателя от 26 години насам, след като нарасна през март до 8.5 на сто.
Консенсусните очаквания на пазара бяха за спад на заетостта с 615 000 работни позиции спрямо отчетена ревизирана загуба от 699 000 позиции за предходния месец.
Броят на дългосрочно безработните американци през април се е покачил до рекордните 3.7 млн., или 27.2% от всички безработни. Съкратените работни места от началото на рецесията в САЩ през декември 2007 година до април тази година вече са близо 5.7 милиона, като повече от половината от тях са съкратени през последните 6 месеца.
Според доклада 149 000 позиции са съкратени в промишления сектор, който формира 12 на сто от БВП на страната, след 161 000 съкратени работни места през март и очаквания за 150 000 работни места по-малко. Друг индикатор покачва, че нивото на безработица заедно със заетите почасово се покачва до 15.8%, което е най-високата стойност на показателя от въвеждането му през 1994 г., спрямо 15.6% за март и 9.2% за април 2008 г.
Като цяло данните са по-добри от очакванията на пазара и подкрепят тезата, че рецесията в САЩ отслабва.

Станете почитател на Класа