Нестабилността на кредитния пазар заплашва икономиката на САЩ

Лошите кредити, както и подновените опасения за терористична опасност заплашват най-голямата световна икономика - щатската, сочат публикуваните данни. Според изследване, направено от Националната асоциация за бизнес и икономика, нестабилността на кредитния пазар е сред водещите опасности пред ръста на щатската икономика в краткосрочен аспект.
Атанас Христов Лошите кредити, както и подновените опасения за терористична опасност заплашват най-голямата световна икономика - щатската, сочат публикуваните данни. Според изследване, направено от Националната асоциация за бизнес и икономика, нестабилността на кредитния пазар е сред водещите опасности пред ръста на щатската икономика в краткосрочен аспект. Тази заплаха е най-голямата според 32 % от участвалите 258 членове в изследването. Едва 20 % са посочили терористичната заплаха като най-голяма, което е понижение спрямо посочилите я 35 % при предходното проучване, направено през март. Нестабилността на ипотечния кредитен пазар е изпреварила като най-голяма заплаха други подобни като високите цени на бензина, инфлацията и високите правителствени разходи. Рекордно високият брой на неизплащаните ипотечни кредити кара някои от най-песимистичните анализатори да предвидят дори рецесия на щатската икономика в края на годината. Проблеми са усетили две от 10-те най-големи финансови компании, занимаващи се с отпускането на кредити в САЩ, както и два от хедж фондовете на Bear Stearns Cos. В същото време тази нестабилност се прехвърля и на останалите световни пазари, като засяга фондовите им борси. За последните пет седмици щатските индекси се понижиха с пет или повече процента. Освен това доларът се понижи до исторически минимум спрямо еврото, като отбеляза спад и спрямо останалите основни валути. В същото време се наложи Фед да осигури на паричните пазари свежи ресурси, за да не се задълбочи финансовата криза. Подобни действия бяха предприети и от други централни банки във водещи региони като Европа и Япония. Кризата не подмина и най-мощната европейска икономика – Германия. Правителството на провинция Саксония взе решение да продаде немската банка Sachsen LB на Landesbank Baden-Wuerttemberg (LLBW), защото институцията бе заплашена от изпадане в неплатежоспособност. Скоростната операция по продажбата на банката бе предизвикана от разкритите данни за неуспешни операции на американския ипотечен пазар. Те излязоха на светло, след като от Sachsen LB обявиха, че са изпаднали във финансови затруднения и не могат да погасят дългове в размер на 600 млн. евро, чийто падеж настъпва днес. Ситуацията изискваше до настъпването на днешния ден да бъдат финализирани правните страни на сделката по продажбата, защото в противен случай банката трябваше да бъде обявена в несъстоятелност. Проблем при осъществяването на операцията предизвика фактът, че по-голямата част от банката е притежание на общината и за продажбата се изисква съгласието на местния парламент. Това обаче бе избегнато благодарение на вратичка в закона, позволяваща в кризисни ситуации решенията да бъдат взети само от правителството. Продажбата слага край на безпрецедентните по рода си проблеми на банката. Точно преди седмица пул от немски спестовни каси осигури на трезора кредитна линия от 17,3 млрд. евро, като в замяна общината се отказа от своята самостоятелност при вземането на решения относно дейността на банката. Кредитната линия обаче явно не е успяла да даде необходимата сигурност, тъй като банката не успя да осигури средства за погасяването на изискваните 250 млн. евро в четвъртък и 350 млн. евро днес. Според авторитетното немско издание „Зюддойче цайтунг“ сумата, за която LLBW ще придобие Sachsen LB, включва 600-те млн. евро за погасяването на двете задължения, както и още 300 млн. за самата банка. Особеното е, че при настъпването на извънредно големи рискове LLBW може да се откаже от сделката, съобщава още вестникът.

Станете почитател на Класа