Нов български инвестира на борсата

Нов Български Университет (НБУ) се превърна в първото учебно заведение у нас, което осъществява мащабна инвестиция на капиталовия ни пазар. Според данните от последния бюлетин на Централния депозитар НБУ има участие в договорен фонд "Райфайзен (България) Балансиран Фонд". Към 12 юли това участие е равно на 5,11% от общите активи на фонда.
Нов Български Университет (НБУ) се превърна в първото учебно заведение у нас, което осъществява мащабна инвестиция на капиталовия ни пазар. Според данните от последния бюлетин на Централния депозитар НБУ има участие в договорен фонд "Райфайзен (България) Балансиран Фонд". Към 12 юли това участие е равно на 5,11% от общите активи на фонда. Допреди тази дата висшето учебно заведение не е притежавало акции от фонда. По данни на "Райфайзен ассет мениджмънт", управляващото дружество на взаимните фондове на "Райфайзен България" към 13 юли активите на взаимния фонд "Балансиран Фонд" са 45,8 млн. лв. Инвестицията на НБУ е в размер на 2,34 млн. лв. Това е първата голяма инвестиция на българско висше учебно заведение на българския капиталов пазар и отваря нова посока в развитието на пазара. За в. "Класа" от НБУ не успяха да дадат повече информация за инвестицията на висшето училище. Причината е, че единствено изпълнителният директор на вуза Георги Текев знае за какво става дума. Той обаче не е в София. "Всички печалби на НБУ се инвестират обратно във висшето училище като средства за подобряване на материалната база или за повишаване на заплатите и квалификацията на преподавателите". Това каза ректорът на университета доц. Сергей Игнатов. Парите от тази инвестиция също ще отидат за развитието на университета. "Частните висши училища могат да разполагат с печалбата си и да я инвестират по този начин", коментира ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. Борислав Борисов. "Дори и да имат такава печалба държавните вузове не могат да направят подобно вложение. Това означава да използваме държавни пари, за да получим частни дивиденти", каза още ръководителят на икономическия университет. Така на практика частните университети у нас ще имат занапред едно голямо предимство позволено им от закона. Те ще могат да се възползват от привилегията да инвестират на един бързоразвиващ се пазар, какъвто е българския фондово пазар и да реализират доходност подобно на търговските дружества. "Капиталовият пазар привлича инвеститори от различни сектори. Не съм запознат с инвестицията на НБУ, но няма да ме учуди и други вузове да се активизират в посока Българска фондова борса". Това заяви за класа Любомир Гечев брокер във "Варчев финанс". Не е ясен произхода на средствата, които от НБУ са вложени на Българска фондова борса чрез взаимния фонд "Райфайзен (България) Балансиран Фонд". Много вероятно е те да са от дарения или спестявания на висшето учебно заведение. Обичайна практика на университетите в САЩ е по подобен начин да инвестират средства на борсата набрани от спонсори или от университетското настоятелство. В чести случай даренията се използват за материализиране на направени от самите университети проучвания на движенията на пазарите. Законодателството в щатите освобождава от данъци тези реализирани печалби, което в последните години накара големите университети разполагащи със сериозни финансови ресурси да насочат инвестициите си в рискови активи. Тази тенденция беше обявена през февруари като критична от Американската комисия за контрол на пазарите на ценни книжа, която предложи да се ограничат университетските вложения във фондове инвестиращи в рискови активи. Тези ограничения се предвижда да се насочат в две посоки. Първата мярка предвижда дивидентите получени от рисковите фондове да бъдат облагани с данък, в размер равен на този на всяко едно търговско дружество. Втората мярка е в посока на ограничаване на максимални допустимите суми за инвестиране в рискови активи. Средствата за инвестиране, с които разполагат водещите американски университети са доста респектиращи за родните мащаби. Активите на университета Harvard например възлизат на 25,9 млрд. долара в края на 2005 г.

Станете почитател на Класа