ЕК запазва мониторинга върху България като част от страните с прекомерни дисбаланси

ЕК запазва мониторинга върху България като част от страните с прекомерни дисбаланси
  • Автор:  Виктория Тошкова investor.bg
  • Дата:  
    28.02.2019
  • Сподели:

Според нов доклад за България страната е постигнала значителен напредък, предприемайки мерки

по препоръките за финансовия сектор

 

 

 

България остава в групата страните с икономически дисбаланси и ще продължи да бъде обект на мониторинг, обяви Европейската комисия в анализа си на икономическата и социална ситуация в държавите членки от ЕС в рамките на Зимния пакет на европейския семестър.

„Направихме всеобхватен преглед на икономиките на всичките 28 държави членки на ЕС, за да установим проблемите и да се уверим, че те могат да бъдат разрешени своевременно. Много от европейските дисбаланси са в процес на коригиране, благодарение както на икономическия растеж, така и на действията на политиката, въпреки че дългогодишните предизвикателства се запазват“, заяви комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси. 

 

https://www.investor.bg/images/photos/0277/0000277907-article3.jpg

 

Според доклада за България страната е постигнала значителен напредък, предприемайки мерки по препоръките за финансовия сектор. Отчита се и известен напредък в подобряване събирането на данъци и в публичните разходи, в прилагането на надзорни планове за действие във финансовия сектор и гарантирането на адекватна оценка на активите, включително обезпеченията държани от банките, както и в още няколко насоки. 

По-ограничен напредък обаче се вижда подобряването на държавната рамка за държавните предприятия в съответствие с международните добри практики, завършването на реформата върху несъстоятелността и насърчаване функционирането на вторичен пазар по необслужваните заеми, подобряването на здравните услуги и въвеждането на прозрачна схема за преразглеждане на минималните доходи.

 

1asdg

 

„Със забавянето на растежа през тази година,е по-важно от всякога правителствата да предприемат действия, за да укрепим устойчивостта на нашите икономики: чрез намаляване на дълга, повишаване на производителността, по-интензивно и по-ефективно инвестиране и чрез преодоляване на неравенствата“, допълни той.

Комисията започна задълбочени прегледи за 13 държави членки през ноември миналата година. Целта бе да се анализира дали те са засегнати от макроикономически дисбаланси и при положителен отговор — колко сериозни са те. Според заключението съществуват дисбаланси или прекомерни дисбаланси във всички тези 13 държави членки, но в някои случаи сериозността на дисбалансите намалява.

Според анализа в групата на страните с икономически дисбаланси влизат още Германия, Испания, Франция, Хърватия, Ирландия, Нидерландия, Португалия, Румъния и Швеция, а три страни са с установени прекомерни дисбаланси – Кипър, Гърция и Италия. Испания остава и единствената страна в процедура по прекомерен дефицит, след като Франция бе извадена от групата. Хърватска пък е извадена от групата с прекомерни дисбаланси.

 

 

1aasaa1

Станете почитател на Класа