Спадът на лихвите по депозитите на домакинствата продължи и през декември

Спадът на лихвите по депозитите на домакинствата продължи и през декември
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    29.01.2020
  • Сподели:

Лихвите по депозитите, които домакинствата са направили през декември, намаляха без изключение на годишна база, като на месечна останаха на същите нива или паднаха минимално, става ясно от статистиката с предварителни данни на Българска народна банка (БНБ). При спестяванията на фирмите, които са правили договори в последния месец на миналата година, също има намаление, в сравнение преди година, като някои депозити са с отрицателна доходност.

През миналия месец средният лихвен процент по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове се понижава на годишна база с 0,04 процентни пункта до 0,17%, а по тези в евро – с 0,02 пр.п. до 0,20%, изчислиха в централната банка. В сравнение с ноември 2019 г. средната лихва по спестяванията с договорен матуритет в левове се повишава с 0,03 пр.п., а по тези в евро спада с 0,03 пр.п.

Лихвени проценти по салда

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро през декември намаляват на годишна база с 0,01 пр.п. до 0,01%. При спестяванията с договорен матуритет в левове средната лихва се понижава с 0,06 пр.п. до 0,22%, а по тези в евро – с 0,04 пр.п. до 0,21%. В сравнение с година по-рано средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове спада с 0,02 пр.п. до 0,04%, а по тези в евро – с 0,01 пр. п. до 0,07%.

ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (САЛДА)

 

Спестяванията на бизнеса

Средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с договорен матуритет в левове спада на годишна база с 0,02 пр.п. до 0,05%, а по тези в евро – с 0,06 пр.п. до -0,04%. В сравнение с ноември средната лихва по спестяванията с договорен матуритет в левове намалява с 0,04 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0,01 пр.п., показва банковата статистика.

ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОРИ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС)

 

 

Лихвени проценти по салда

Средните лихви по овърнайт-депозитите в левове и в евро през миналия месец намаляват на годишна база с 0,01 пр.п. съответно до 0,00% и -0,01%. В сравнение с декември 2018 г. средният лихвен процент по спестяванията с договорен матуритет в левове се понижава с 0,03 пр.п. до 0,11%, а по тези в евро нараства с 0,01 пр. п. до 0,15%.

ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (САЛДА)

 

 

В БНБ отчитат, че дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през декември 2019 г. е 0,18% и се понижава за една година с 0,53 пр.п., а спрямо ноември 2019 г. – с 0,03 пр.п.

 

Станете почитател на Класа