БФБ отчита загуба от 844 хил. лв. за последното тримесечие на 2019 г.

БФБ отчита загуба от 844 хил. лв. за последното тримесечие на 2019 г.
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    30.01.2020
  • Сподели:

„Българска фондова борса“ АД отчита загуба в размер на 844 хил. лв. в последното тримесечие на 2019 г. и общият резултат за цялата 2019 г. е печалба от 403 хил. лв., показва отчетът на пазарния оператор.

Печалбата за 2018 г. беше 415 хил. лв. и така през миналата година се регистрира намаление с 12 хил. лв.

607 хил. лв. от сумата за последната четвърт на 2019 г. се дължат на обезценка, свързана с депозита на оператора в КТБ. Това вземане вече е обезценено напълно и няма да има и бъдещи обезценки.

Останалата част от влошаването е заради оперативна загуба в последната четвърт на годината.

Борсата се издържа от приходи от дивиденти от актива си „Българската независима енергийна борса“ АД в размер на 1,73 млн. лв. през 2019 г. и 715 хил. лв. през 2018 г.

Борсата разполага с текущи активи за 4 млн. лв. към 31 декември 2019 г. включително 1,47 млн. лв. в парични средства и 2,3 млн. лв. във финансови активи, включително 1,94 млн. лв. в ДЦК.

Приходите от услуги на БФБ намаляват с 8,8% на годишна база до 1,72 млн. лв. за 2019 г.  С почти една трета намаляват приходите от комисиони за сделки на борсата - до 478 хил. лв. за 2019 г. Причината е ясна: оборотът на родната борса е рекордно нисък за последните 18 години.

Малко по-високи са приходите от такси за регистрация на търгуваните дружества в размер на 493 хил. лв. (спад с 5 хил. лв. за година). Най-големи са приходите от такси за информационно обслужване - до 544 хил. лв. за 2019 г. (спрямо 508 хил. лв. за 2018 г.), което е повишение с 36 хил. лв. Това са такси за разпространение на информация за сделките на борсата и стойността на индексите.

Акциите на „Българска фондова борса“ АД поевтиняват с 8,11% за последните 12 месеца до 5,1 лв. за акция и 33,57 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,03155 лв. на акция.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на „Българска фондова борса“ АД.

 

 

Мариян Йорданов, редактор Бойчо Попов

Станете почитател на Класа