Правителството пое нов дълг от 300 млн. лева при висок интерес

Правителството пое нов дълг от 300 млн. лева при висок интерес
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    16.02.2021
  • Сподели:

Министерството на финансите успешно пласира част от емисия държавни ценни книжа за 300 млн. лева след проведен аукцион от Българската народна банка. Това е първият аукцион за тази година, който е тест за пазара. Централната банка съобщи, че са продадени лихвоносни съкровищни облигации (десет години и шест месеца) с падеж 17 август 2031 година при фиксиран годишен лихвен процент от 0,10%.

 

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 555,650 млн. лева, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 99,8 млн. лева. Постигнатият коефициент на покритие е 1,85. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98,85 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност 0,14%.

 

Във финансовото министерство изчислиха, че отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 60 базисни точки.

 

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение бяха одобрени поръчки в размер на 300 млн. лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 99,800 млн. лв. при цена на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите.

 

 

 

От страна на участниците е отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 66,7%, следвани от застрахователните дружества с 20,7%, пенсионни и гаранционни фондове – 6,7%, договорни фондове – 2,6% и други инвеститори – 3,3%, информираха от финансовото ведомство.

 

В аукциона участваха девет първични дилъри на ДЦК. 

 

Датата на плащане за одобреното количество е 17 февруари 2021 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

 

От БНБ напомнят, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

 

През миналата година на вътрешния пазар бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1,2 млрд. лева.

 

Според последните данни на финансовото министерство дългът на подсектор „Централно управление“ в края на миналата година възлиза на 28,968 млрд. лева. Вътрешните задължения са 5,990 млрд. лева, а външните 22,977 млрд. лева. Съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 24,3%.

 

За настоящата година правителството е заложило таван за поемане на нов дълг от 4,5 млрд. лева.  

 

Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

Станете почитател на Класа