Отрицателна доходност за фонда Консервативно-спестовен

Инвестиционният фонд ДФ Консервативно-спестовен е единственият, който отчете загуба в доходността си на месечна база за юли. В класацията на десетте водещи по възвращаемост фондове на първо място е ДФ Юг Маркет Максимум с 18,06% , следван от ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд с 13,66% и ДФ Капман Макс с 12,89%.
Инвестиционният фонд ДФ Консервативно-спестовен е единственият, който отчете загуба в доходността си на месечна база за юли. В класацията на десетте водещи по възвращаемост фондове на първо място е ДФ Юг Маркет Максимум с 18,06% , следван от ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд с 13,66% и ДФ Капман Макс с 12,89%. Така ДФ Юг Маркет Максимум излезе на първо място по доходност от началото на годината, показва базата данни на информационното електронно издание Investor.bg. Изчисленията са на база доходност за периода 29 юни - 31 юли 2007 г., които са последните работни дни за съответните месеци. Осем фонда отчитат доходност над 10% през юли, а 24 фонда - над 5%. През юни с над 10% доходност се похвалиха 10 фонда спрямо 14 фонда през май, което очертава тенденция на плавен спад. Трябва да се има предвид, че някои фондове са по-малки и това ги улеснява в ефективното управление на капитала им. Класацията е на база данните, предоставени от Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) в модула Фондове на Investor.bg. Калоян Стайков

Станете почитател на Класа