Лизинговият пазар в Румъния с ръст от 72 %

Румънският лизингов пазар е отбелязал ръст от 72% през първото тримесечие на 2007-а, в сравнение със същия период на миналата година. Активите му вече достигат 1,038 млрд. евро, се посочва в данни на Асоциацията на небанковите институции в северната ни съседка.
Атанас Христов Румънският лизингов пазар е отбелязал ръст от 72% през първото тримесечие на 2007-а, в сравнение със същия период на миналата година. Активите му вече достигат 1,038 млрд. евро, се посочва в данни на Асоциацията на небанковите институции в северната ни съседка. Най-големият играч на лизинговия пазар през изминалата година е била Banca Comerciala Romana (BCR) leasing, следвана от Porsche Leasing. Челото в класацията се допълва от HVB Leasing и UniCredit Leasing. В доклада на румънската институция се посочва, че около 70 % от общия размер на пазара съставляват лизинговите договори за автомобили, а около 21 % се държат от лизингът на стоки. Този пазарен сегмент в Румъния е обслужван от 20 лизнгови дружества, както и от три такива, които предлагат кредити на компании. Очаква се на пазара през следващите месеци да стъпят и нови играчи, сред които унгарската OTP Leasing, Anger Leasing и RCI Leasing. Припомняме ви, че на румънския лизингов пазар през тази година стъпи и българската компания „Еврохолд България“ АД. Тя получи разрешение от застрахователния надзор на съседите за придобиване на мажоритарен пакет от застрахователната компания Asitrans Asigurari. Общите инвестиции на родната компания за придобиването на над 75% от капитала на румънския застраховател до края на 2007 г. се очаква да възлязат на 12.5 млн. евро. Те ще включват заплащане на акции, увеличаване на капитал, софтуерна и оперативна интеграция на дружеството, както и придобиване на мажоритарен пакет от лизинговата компания Asitrans Leasing. Размерът на общите инвестиции, които ще бъдат направени на румънския пазар в застрахователния, лизинговия и финансовия сектори за периода 2007-2010 ще възлязат на над 30 млн. евро. Основните цели за този период включват постигане на 3% пазарен дял в областта на общото застраховане, 4% пазарен дял в областта на лизинговането на нови автомобили. С тези си действия компанията „Евро-финанс“ АД цели утвърждаването си сред водещите инвестиционни посредници на румънския капиталов пазар.

Станете почитател на Класа