Фондовете на ДСК надминаха 100 милиона

Общата стойност на активите на трите взаимни фонда, които управлява „ДСК Управление на активи“ АД, надхвърли 100 млн. лева.
Общата стойност на активите на трите взаимни фонда, които управлява „ДСК Управление на активи“ АД, надхвърли 100 млн. лева. Принос за постигането на тези резултати даде фондът „ДСК Растеж“. Той е с по-висок рисков профил и започна публичното предлагане на дялове на 1 март 2006 г. и към 22 август превиши 52 млн. лева. Това се дължи и на постигнатата за последните 12 месеца доходност от 72,16 %. За периода 31 юли 2006 г. – 31 юли 2007 г. другите два фонда - „ДСК Стандарт“ с консервативен и „ДСК Баланс“ с балансиран рисков профил, са реализирали доходност съответно 6,96 % и 41,29 %.

Станете почитател на Класа