„ЦБА Асет мениджмънт“ увеличава капитала си

„ЦБА Асет мениджмънт“ планира да увеличи капитала си от 16,3 млн. лв. на 20,2 млн. лв. чрез първично публично предлагане на 3,9 млн. нови акции, всяка с номинал 1 лев. Минималната цена на акция е определена на 2 лева с решение на Общото събрание на емитента.
„ЦБА Асет мениджмънт“ планира да увеличи капитала си от 16,3 млн. лв. на 20,2 млн. лв. чрез първично публично предлагане на 3,9 млн. нови акции, всяка с номинал 1 лев. Минималната цена на акция е определена на 2 лева с решение на Общото събрание на емитента. Цената на предлагане ще бъде определена след получаване на поръчките за записване на акции от водещите мениджъри на емисията УниКредит Булбанк и ИП „Сомони Файненшъл Брокеридж“. Предлагането ще се смята за успешно, ако бъдат записани 70 % от предложените акции. Ако интересът към записванията надвиши предлагането два пъти, основните акционери ще продадат до 780 хил. броя от старите акции.

Станете почитател на Класа