Училищните протести трябва да имат цел

Националният протест на учениците се провали, констатира вчера със задоволство Министерството на образованието, младежта и науката. И преведе статистика, която трябва да докаже, че отсъстващите ученици са били не повече от други години. Така прокламираната акция на тийнейджърите във Фейсбук, която събра над 17 хиляди фенове, завърши безславно удавена в числа.
Всъщност младежите няма защо да съжаляват. Протестът им, както и да погледнеш, беше продиктуван от желание да помързелуват още няколко дни, което не е особено вдъхновяваща причина.
Напълно приемливо щеше да бъде например да протестират срещу непрофесионално написаните си учебници, които хвърлят в недоумение и комисиите в МОМН, задължени да ги четат. Стряскаща е статистиката - за периода 2003/2004 г. например са одобрени общо 515 учебника. От тях за първи клас - 30,трети - 8, четвърти – 12, пети – 28, шести – 36, седми – 38, осми – 52, девети – 131, десети – 105, единадесети - 52, и дванадесети - 23. За 13-и клас няма статистика.
Богатият избор щеше да е обоснован, ако съдържанието им беше качествено.
Друга причина да протестират учениците е и преклонната възраст, на която завършват. Ако МОМН си направи труда да провери колко от 19 -20-годишните „деца“ посещават 12-и и 13-и клас, ще види, че е напълно излишно да се удължава образование, което на практика е приключило.

Станете почитател на Класа