Прокуратурата не може да върши работата на всички

Прокуратурата върна на ИА „Главна инспекция по труда" изпратения от агенцията сигнал за констатираните системни неизплащания на трудови възнаграждения в 11 предприятия в страната. Мотивите на магистратите са, че обвинението не е компетентно да се произнася за нарушения по трудовото законодателство.
От социалното министерство анонсираха повече от седмица, че ще дадат некоректните работодатели на прокурор. Очевидно обаче експертите от МТСП са забравили да проверят предварително, че държавното обвинение не може да свърши работата на инспекторите, които следят за спазването на трудовите норми. Прав е Борис Велчев, който вече няколко пъти директно каза, че не е редно прокуратурата да се превръща в „плашило“ за всички нередности в държавата. В инспекцията по труда например имат всички необходими правомощия и механизми да принудят фирмите да плащат редовно на работниците си, включително и чрез сериозни санкции. Друг е въпросът, че за ИА „Главна инспекция по труда“ това е и основната задача.
Голяма част от бюджетите на различните министерства например са именно за финансиране на инспекторатите към ведомствата, които да следят за нарушения в съответния сектор. В тези инспекторати работят и голям брой служители, затова прехвърлянето на проблема към прокуратурата не е особено добре защитено решение. Най-малкото, ако обвинението върне още няколко неоснователно подадени сигнала, голяма част от превенцията „санкции“ ще загуби ефективността си спрямо недобросъвестните и нарушителите.

Станете почитател на Класа