Когато държавата пречи

Общество на пострадалите от монополните дружества бе учредено вчера. Причината: постъпили са над 16 хиляди сигнала срещу монополистите - топлофикационните дружества, ВиК дружествата и ЕРП-тата.
Извън дежурните подозрения, че зад тези движения могат да стоят политически амбиции, е очевидно, че има нещо сбъркано в работата на държавата, след като се налага граждани да се самоорганизират и да защитават правата си от монополистите. Със сигурност след обявяването на това общeство то ще бъде затрупано от сигнали, още повече че амбициите му са да оказва правна помощ на пострадалите от монополистите. При това безплатна.
Необяснимо е защо трябва да се стига дотук, след като работа на държавните органи е да помагат в регулациите, а не да пречат, както очевидно се случва у нас.
След подобни заявки за самоорганизиране срещу бездействието на администрациите трябва да се зададат сериозни въпроси за начина на работата в държавната машина. Да се възприеме предложението на заседанията на регулаторните органи, като ДКВЕР, да присъстват представители на самоорганизиралото се гражданско общество. И да се вземат съответните мерки, за да не се допускат абсурдни ситуации, при които гражданите да се защитават от държавата си.

Станете почитател на Класа