Време беше за прозрачност на доходите на чиновниците

Историята със заплатите на чиновниците взе да се разплита. Вчера МС прие решение за промени в Закона за администрацията, който ще задължи държавните служители и тези, които работят на трудов договор, да декларират допълнителните си доходи, както и този, който им ги дава. Защо се прави това? От доклада за състоянието на администрацията стана ясно, че има две групи чиновници – хай и редови. Едните успяват да се уредят на няколко работи в администрацията – хем са служители на едно министерство, хем са одитори в друго, хем са на граждански договор в трето. И всичко това им формира сериозни доходи, които далеч надвишават средната заплата и поставя въпроса тези хора всъщност къде точно се трудят? Защото в закона е записано, че могат да се занимават с преподавателска работа , но никъде не пише, че трябва да работят на три места в администрацията едновременно. И да получават сериозни суми като външни експерти, при положение че не са външни за системата. Ето защо въвеждането на принципа на прозрачност е много важен и той задължително трябва да бъде подкрепен. Така ще стане ясно кой какво прави и доколко е ефективен.

Станете почитател на Класа