Магистратите отчитат как се справят с препоръките на ЕК

Шефът на ВКС проф. Лазар Груев свиква днес национално съвещание на административните ръководители в съда. Очаква се в зала „Тържествена“ на столичната Съдебна палата да се съберат председателите на апелативните, окръжните, военните и районните съдилища от цялата страна. Магистратите ще отчетат доколко направените препоръки в доклада на ЕК от 2010 г., отнасящи се до съдебната система, са изпълнени и ще набележат нови мерки, свързани с препоръките в доклада от 2011 г.
Звучи повече от обещаващо. Подобно съвещание имаше и на 1 октомври 2010 г. Като се има предвид какви точно бяха последвалите заключения в документа на Брюксел от юли т.г., не е лошо да ни се припомни кои точно бяха мерките, а още по-добре - коя е изпълнена. В доклада си ЕК посочи: „Въпреки някои отделни действия съдебната власт не положи сериозни усилия за изпълнение на препоръките на комисията. Недостатъците в съдебната практика не се анализират редовно и не се отстраняват. Като цяло пасивното отношение на ръководството на съдебната власт буди сериозно безпокойство“. Констатациите на ЕК са повече от ясни. Ясно е и какво ще се случи днес. Магистратите ще отчетат изпълнение на мерките, набелязани през 2010 г., ще заемат отбранителна позиция от типа колко сме прави, но неразбрани. За самокритичност и дума не може да става, след това ще се формулира поредица от общи изречения за прозрачността и срочността на делата.
И вълкът сит, и агнето цяло. Хем ЕК доволна, че се взимат мерки, пък било то и само на хартия, хем магистратите ще се представят като решени максимално да реформират съдебната система. И така до следващия доклад през юли 2012 г. Тогава ще последва това, на което от години сме свидетели – обяснения, обвинения и набелязване на нови мерки.

Станете почитател на Класа