Даниел Вълчев налага униформите с правилник

Правилник за приложение на Закона за народната просвета ще бъде приет идната седмица, съобщи вчера министърът на образованието Даниел Вълчев. В него ще бъдат описани подробно правата и задълженията на учениците, на класния ръководител и дори на родителите. „Трябва да въведем изискването учениците да ходят на училище с прилично облекло и да се постегне дисциплината им. Необходимо е и да има оценки за поведение”, каза министър Вълчев.
Той смята, че учениците до 4-ти клас не трябва да повтарят учебната година, а учителите да работят допълнително с тях, защото най-малките имат нужда от помощ, а не от санкции.
„Считаме, че въвеждането на униформи в училищата трябва да бъде поощрявано“, каза още министър Вълчев. Сред промените, които ще бъдат въведени с правилника, са мерките за отстраняване от час, намаление на поведението, забележките.
През март Вълчев се опита да прокара закона в МС, но той бе отхвърлен от министрите на ДПС. Впоследствие проектът бе гласуван от кабинета и сега предстои да бъде гледан в парламента.

Станете почитател на Класа