Сформира се контактна група за решаване на проблемите на българското семепроизводство

Контактна група за решаване на проблемите на българското семепроизводство се сформира до дни, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Това стана ясно след работна среща на заместник министър Преслав Борисов с представители на Асоциацията за семена и посадъчен материал (АСПМ). На срещата взеха участие и народният представител Стоян Гюзелев от Парламентарната комисия по земеделие и гори и Рилка Игнатова от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).
Целта на тази контактна група е да се съгласува предприемането на съвместни мерки от Министерство на земеделието и храните, Парламентарната комисия по земеделие и гори и представители на специализираните институти и на частния бизнес за институционалната подкрепа на българските семепроизводители и на земеделската наука.
Сред задачите на групата ще бъде изработването и обсъждането на Законопроект на Закон за камарата на семепроизводителите и заготвителите на семена, както и обсъждането на законодателни промени, които да подобрят условията за работа на бранша.
Друг важен момент от бъдещите дейности ще бъде и прецизирането на таксите за изпитване на сортове семена, подобряването на процедурата по лицензиране на лаборатории за анализи на посевните качества на семената, както и за определяне на здравното състояние на семената и посадъчния материал. Лицензирането на частните полски инспектори също ще бъде тема на съвместна работа. Ще бъде обмислено и предложението на АСПМ за заплащането на т. нар. роялти такса, както и начини за стимулиране на зърнопроизводителите при използването на сертифицирани семена от българска селекция. В отговор на въпрос на АСПМ зам.-министър Преслав Борисов каза, че ще бъдат предприети действия за публикуването на методиките за извършване на лабораторни анализи на страницата на ИАСАС, които досега не са били обществено достояние. Министерството има ангажимент към зърнопроизводството за чести и конструктивни работни срещи, за да може да бъдат създадени условия за развитие на бизнеса, информира зам.-министър Борисов представителите на АСПМ. Българският бизнес трябва да бъде подкрепен от администрацията при условия, които не противоречат на изискванията на Европейската общност, подчерта Борисов. Трябва да се създадат предпоставки, които да дават равен старт за българското зърнопроизводство в условията на Общия пазар.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа