Националният координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза ще работи с 18 НПО

Националният координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза към Министерски съвет одобри 18 неправителствени организации за работа сред хора, уязвими към двете заболявания, съобщават от пресцентъра на МЗ.
Организациите са избрани с конкурс и предстои да подпишат договори с Министерство на здравеопазването. Те ще реализират предложените от тях дейности до края на 2009 година. По Програма „Превенция и контрол на ХИВ /СПИН” нови договори ще бъдат сключени с общо 16 неправителствени организации по 4 компонента на програмата. С други 11 неправителствени организации ще бъдат подписани договори за дейности по превенция на ХИВ сред младите хора в най-голям риск (15 – 24 г.). В 11 общини ще бъдат създадени клубове, в които младежи ще обучават своите връстници. Те ще работят за превенция на ХИВ сред деца, лишени от родителска грижа, тийнейджъри, които не посещават редовно училище, деца и млади хора от социално слаби семейства. На заседанието на Националния координационен комитет беше решено програмата да започне да действа и на територията на община Ловеч. Предстои там да бъдат обучени сътрудници на терен за работа с рискови групи. Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” разширява дейността си с включването на две нови неправителствени организации – “Фондация за регионално развитие – Рома 1995” – Пловдив и Читалище “Романо дром”- Добрич. Новите сътрудници на терен ще подпомагат медицинските специалисти в издирването на съмнителни случаи на туберкулоза, навременната диагноза и успешно лечение на заболяването. Те ще работят сред интравенозни наркомани, зависими от алкохол, деца на улицата и бежанци, както и сред ромска общност. За първите 6 месеца на годината сътрудниците от неправителствените организации са се срещнали с над 18 хиляди представители на целевите групи по програмата. Досега тя е работила в партньорство с 23 НПО, а сключените договори с тях са на стойност 347 567 евро.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа