Губим 20% от директните плащания заради неуредени поземлени отношения

Всяка година страната ни губи около 20 процента от директните плащания на площ заради неуредени поземлени отношения, съобщават от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)
Заради това от асоциацията настояват за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи свързани с процедурата по сключването на споразуменията за ползване на земеделските земи по чл. 37в., както и за ролята на местната власт при провеждането на тези процедури. По този повод председателят на АЗПБ Христо Цветанов ще участва в дискусия, която се организира от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и ще се проведе на 2 октомври, петък в сградата на ведомството. По време на дискусията от асоциацията ще настояват да бъдат изтеглени по-рано сроковете, в които ползвателите на земеделските земи трябва да сключат споразумение, за да може земеделските производители да знаят предварително кои ниви ще обработват. В момента срокът за извършване на тази процедура е от 1 август до 30 септември, а стопанската година започва на 1 октомври. От АЗПБ ще предложат още, в комисиите, които ръководят сключването на споразуменията водеща роля да имат областните дирекции „Земеделие към МЗХ.
Освен това от асоциацията ще предложат да има санкции за собствениците на земеделски земи, които не подават декларациите за земите, които стопанисват в установения от закона срок.
АЗПБ ще повдигне въпроса за създаването на арбитражни комисии, които да решават спорове между производители, в случаите когато има застъпване при заявяването на земи за подпомагане по схемата за единно плащане на площ, така че въпросите за застъпванията да бъдат справедливо и навреме решени, за да не губим повече европейски средства. Предложенията по закона ще бъдат отстоявани в дискусията от новия председател на АЗПБ Христо Цветанов, чиято кандидатура беше предпочетена пред тази на Атанас Добрев на заседанието на Управителния съвет, което се проведе на 23 септември. Цветанов е един от първите и най-активни членове на АЗПБ. От декември 2007 г. е регионален координатор за района на Свищов и Белене и като такъв винаги е проявявал инициативност и стремеж да защитава интересите на своите колеги. През юни 2009 г. е избран за член на Управителния съвет на организацията. Новият председател на асоциацията е управител на „Кемапул” ЕООД, която стопанисва над 13 600 дка. земя в района на Свищов и отглежда зърнени култури, овошки и зеленчукови култури. Христо Цветанов е с висше икономическо образование и образователно - квалификационна степен магистър, специалност „Растениевъдна продукция” от Аграрен университет Пловдив, носител е и на наградата „Млад фермер” за 2008 г. на Националния аграрен семинар.
В дискусията в МЗХ ще присъстват и представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), Българската асоциация на собствениците на земеделски земи и Национално сдружение на общините в България.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа