МИ иска по-нисък акциз върху цигарите

Окончателният размер на цигарения акциз за следващата година ще бъде гласуван от Народното събрание с промени в Закона за акцизите и данъчните складове, а предложение за конкретните му стойности ще направи Министерството на финансите, съобщават от пресцентъра ан министерството на икономиката.
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е изпратило становище до Министерството на финансите, в което аргументира позицията си за ограничаване на ръста на акциза върху цигарите. Министерството подкрепя варианта за специфичен акциз 44.00 лв на 1000 къса и пропорционален акциз 46 на сто от продажната цена на цигарите, защото:
Този вариант отчита в най-висока степен предвиденото нарастване на акциза с около 12%, с оглед достигане на минималния за ЕС размер. Този вариант отчита балансирано интересите както на производителите, така и на вносителите на цигари.
По наши изчисления, при равни други условия, предложеното изменение ще доведе до нарастване на цените на цигарите в ниския и среден ценови сегмент с около 20%, а при цигарите във високия ценови сегмент - с около 19%. Така предложената структура на акциза - по-нисък размер на специфичната компонента – в по-голяма степен защитава производителите на тютюневи изделия. Подобен подход се прилага и в други страни – членки на ЕС – Франция, Гърция, Полша и други. България е поела ангажимент към ЕС за поетапно достигане на минималните за Общността нива на акциза за цигарите от 64 евро за 1000 къса до 1 януари 2010 г. По данни на Агенция Митници приходите от цигарения акциз за периода януари – август 2009 г са в размер на 1. 669 млрд лв., а за същия период на 2008 г. - 1. 001 млрд. лв. Съгласно националното законодателство в момента акцизната ставка за цигарите е 40.50 на сто от продажната цена плюс 41.00 лева за 1000 къса. Така общият акциз е в размер на 52.02 евро за 1000 къса за най-продаваната ценова категория (3.00 лева за пакет от 20 къса).

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа