ДАГ е изпратила доклад на Борисов за царските гори

Държавната агенция по горите е изпратила доклад до министър-председателя Бойко Борисов за възстановяване на правото на собственост върху площи от държавния горски фонд на наследниците на бившите царе Фердинанд и Борис ІІІ. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните.
В доклада до премиера се посочва, че във връзка с извършена реституция е образувано наказателно производство срещу неизвестни извършители. В хода на разследването е назначена тройна техническа експертиза. На базата на заключенията от експертизата, Прокуратурата прави извод, че имотите описани в крепосните актове към заявлението от наследниците на цар Фердинанд, са включени и в нотариалните актове, приложени към заявлението от наследниците на цар Борис ІІІ, т. е. за площ от 4 521, 479 дка гори, правото на собственост е възстановено два пъти.
В рамките на съдебното производство държавата не само ще трябва да доказва правото си на собственост, но и да оспорва решенията на Общинска служба по земеделие и гори -Самоков. При решаване на въпроса за това кой държавен орган следва да предприеме действия по съдебен път за защита на интересите на държавата, следва да се има предвид, че за един от имотите, възстановени с решение на Общинска служба по земеделие и гори - Самоков, е проведена процедура за промяна на предназначението и същият е изключен горски фонд със заповед на председателя на Държавната агенция по горите. Легитимиран да предяви иск за собственост от страна на държавата за този имот е министърът на регионалното развитие и благоустройство. Конкретният казус засяга не само дейността на Държавната агенция по горите, но и тази на МЗХ и МРРБ, затова е наложително действията на трите ведомства да бъде координирана. При необходимост трябва да бъде сформирана работна група, която да подготви и комплектова съответните искове до съда.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа