Минималният осигурителен доход става 398 лева

С близо 5% ще нарасне средният минимален осигурителен доход (МОД) по икономически дейности и основни групи професии през 2010 г. За това се споразумяха социалните партньори, съобщиха вчера от Министерството на труда и социалната политика. Така минималният осигурителен доход ще стане 398 лв. за следващата година. За 2009 г. той е 370 лв.
Договарянето между социалните партньори приключи късно вечерта на 30 септември, като бе определен минималният осигурителен доход за 74 основни икономически дейности. За 43 от тях, в които влизат 1 млн. 416 хил. осигурени лица, синдикати и работодатели успяха да постигнат споразумение МОД да се увеличи средно с 6,06%. Най-голямо е повишението при дейностите „Производство на хлебни и тестени изделия“ - с 21,8%, и при болниците – с 21,7%. Минимални ще бъдат увеличенията в други икономически области като „Производство на дървен материал“ и „Производство на мебели“. Там осигурителните прагове се повишават съответно с 1,7% и 1,5%. В девет споразумения размерите на МОД ще се запазят, както са през тази година. Областите, в които осигурителния праг ще остане същият, са леенето и производството на метали, метални изделия. Без увеличение са още компютърната и комуникационна техника, машини, въоръжение и боеприпаси, турбини, двигатели и превозни средства, както и строителството.
За 31 икономически дейности социалните партньори не успяха да постигнат споразумение. За тях бе направено служебно предложение за размера на осигурителните прагове. Работната група прие увеличение на осигурителната база с 2,2% спрямо 2009 г., което бе изчислено на базата на прогнозната инфлация за следващата година.
За бюджетните организации не се договаря минимален осигурителен праг. Началните заплати на работещите в тези организации се променят според политиката на доходите в държавния бюджет за 2010 г. Според социалното министерство нарастването на осигурителните прагове ще вкара допълнително 100 млн. лева приходи от осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване.

Станете почитател на Класа