Въвеждат електронни досиета за съдиите и прокурорите

Най-вероятно догодина във всички съдилища и прокуратури ще бъдат въведени електронни досиета за магистратите, стана ясно днес при представянето на интегрирана информационната система за управление на човешките ресурси изготвена по проект “Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители”, предаде репортер на БГНЕС.
Цялостният електронен регистър ще събере всички досиета на магистрати в страната. Системата позволява бърза проверка на досиетата на съдии и прокурори, тяхното кариерно развитие, израстване в ранг, обучение, отпуски, поощрения и порицания. Тя вече е пилотно интегрирана в 13 органа на съдебната власт (от всеки вид и степен) като за работа с нея са обучени 58 служители от отделите, които и сега се занимават с досиетата в съответните органи на съдебната власт. Внедряването в останалите органи на съдебната система ще се осъществи след като бъдат обобщени и анализирани резултатите от тези 13 органа и бъдат реализирани необходимите промени. Предвидено е до регистъра да имат достъп само служители от специализираните отдели в съдилищата и прокуратурите.
Хартиените досиета няма автоматично да изчезнат с внедряването на системата и ще съжителстват с електронните в близките няколко години, уточни Радка Петрова - председател на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" към ВСС. За момента не е обмисляно интегрирането на системата с други, сподели Георги Йорданов от фирмата създател на системата. Все още не е известно и колко часа ще бъдат спестени от улесненото търсене в системата. Очаква се обаче интеграцията на досиетата в единната система да бъде бързо. В рамките на проекта на стойност 2 263 230 лв, осигурени от европейския социален фонд и държавния бюджет влизат още създаването на единна система за оценка натовареността на магистратите и съдебните служители, повишаване капацитета на магистратите чрез обучение по международно частно право и борба с компютърни престъпления и разработване на методология за мотивиране на съдебните служители. Очаква се след реализирането на проекта да бъде облекчено и атестирането и кадруването на магистрати от ВСС, както и извеждането на статистически данни за съдебната система като например за натоварването на магистратите по региони.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа