Две ведомства дублират одити по фондовете на ЕС

Лили Мирчева
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Шефовете на Сметната палата Валери Димитров и на Изпълнителната агенция „Одит на средствата от ЕС“ Добринка Михайлова научиха вчера, че двете институции допълват и дори дублират работата си в частта проверка на ефективното управление на еврофондовете. А заради липсата на координация между ведомствата досега те решиха занапред да обменят информация.
На заседание на парламентарната комисия по европейските въпроси бе съобщено, че общо 33 одита са включени в програмата на Сметната палата през 2010 г., като парламентът има право да възложи извънредно още пет. „Покрити са всички следприсъединителни програми, затова началото на голяма част от одитите е от 1 януари 2007 г., за да се види в развитие усвояването на средствата по програмите“, обясни Димитров. Проверена е дейността на 9 комисии в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). По 6 от схемите за безвъзмездна помощ има издадени решения за 113 проекта на стойност малко над 300 млн. лв. За 53 проекта има одобрение, но не е достигнал финансов ресурс за тях, а 68 са отхвърлени.
Палатата е идентифицирала слабости и е дала препоръки, сред които са актуализиране на вътрешните документи при проверка за двойно финансиране на даден проект, ясно разписване на бюджетите по отделните дейности, за да не се допускат конфликт на интереси и корупционни практики.
От март до края на юни трябва да се извършат проверки по седемте оперативни програми в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС”, съобщи Добринка Михайлова при представянето на плана на агенцията за 2010 г. Депутатите от комисията коментираха, че от 3 до 5 месеца се губят за подаване на документи по проектите, а за някои от тях се изискват до 40 подписа в различните етапи на контрол, което изключително затруднява и забавя процеса на стартиране на оперативните програми. Михайлова уточни, че за да се ускори работата на агенцията, ще се назначат още 20 служители, защото сега ефективно работещите одитори там са 25. Взето е решение всички етапи по приемане на проектите да са на едно място. Вече приключва одитът на агенцията по програма САПАРД, който тече от началото на годината. Над 200 досиета попадат в извадката и са направени 100 проверки на място. До 15 април докладът от проверката трябва да се изпрати в ЕК.

Станете почитател на Класа