Татяна Дончева: Д 21 ще участва на избори

- Г-жо Дончева, вие сте сред учредителите на Движение 21, инициативата, която ще бъде представена на 21 април. Каква ще бъде целта на тази формация?
- На 21 април ще бъдат представени инициативата, инициаторите, идеите и за какво се учредява. За хиляда и осемдесети път обяснявам, че това е гражданско движение. То не може да бъде свързано с политическа партия. Не можете нито да го вкарвате, нито да го изкарвате в политическа партия. То ще бъде част от неправителствения сектор.

- Може ли един ден обаче то да се превърне в политическа партия?
- Това ще зависи от развитието на политическата ситуация в България.

- Тоест един ден може да се превърне в партия?
- Не в партия. Ще видим в какво. В нещо, в което може да участва в избори.

- Кой ще го оглави? Има ли яснота кой ще бъде лидерът му?
- Сега представяме инициативата. По-нататък ще изберем ръководство.

- Ако се превърне в субект, който ще участва в избори, той ще бъде ляво или дясно ориентиран?
- Идеологията в момента се пише, ще бъде представена на нашия сайт, където ще обясним нашите краткосрочни и дългосрочни цели и вие ще прецените дали е в ляво или в дясно.

- Ако Д 21 се преформулира в субект, който ще участва в избори, това преди президентските избори догодина ли ще стане?
- Зависи от развитието на ситуацията в страната.

- Ще имате ли структури в страната?
- Ами щом има последователи в страната, ще трябва някак да бъдат структурирани. Всичко, което се прави за едно движение, ще се направи.


Интервюто взе Мария Матеева

Станете почитател на Класа