Заради липса на пари съдилищата може да спрат работа

Заради липса на пари съдилищата може да спрат работа
  • Публикация:  classa.bg
  • Дата:  
    22.07.2014
  • Сподели:

Около 85 съдилища в страната са без средства за издръжка, което включва ток, вода, разплащане на вещи лица и съдебни заседатели, очаква се броят им да се увеличи. Този недостиг на средства за издръжка би довел до блокиране на самия правораздавателен процес.

Това заяви представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Соня Найденова, която представи отчет за дейността на съвета за второто тримесечие на 2014 г. С.

Средствата за издръжка на съдилищата още в самото начало показаха, че тази година те разполагат с половината от парите за издръжка, които са имали миналата година. Показаното нежелание за корекция на бюджета на ВСС както по отношение парите за издръжка ни поставя в една доста трудна ситуация, категорична бе Найденова.

Тя обясни, че ВСС е подготвил последващо искане за увеличение бюджета на съдебната власт с 19,3 млн. лева поради недостиг в бюджета на съдебната власт, който се отнася до изплащане на обезщетения по Закона за съдебната власт, обезщетения по Кодекса на труда, средства за издръжка, възнаграждения, социални осигуровки за кандидатите за младши съдии и прокурори по време на обучението. Това предложение ВСС отправило чрез министъра на правосъдието за корекция на бюджета на съдебната власт. То е съгласувано с всички министерства. По това искане за корекция на бюджета на съдебната власт, осигуряващи суми за издръжка, няма никакъв отговор, подчерта Найденова.

Основна цел през отчетения период е била постигане на относително равномерно натоварване, което е било извършено чрез оптимизиране на щатовете в съдебната система. За целта 14 бройки за длъжността следовател са били съкратени и разкрити за прокурори в Софийска градска прокуратура.

Акцентира се и върху изготвяне на обективна норма за натовареността на органите на съдебната власт-поредица от анализи, които са довели до минимални прагове на работно натоварване на председателите на съдилищата и техните заместници. Имало е преструктуриране на администрацията във ВСС с цел подобряване на работата на съвета, обясни Найденова.

118 преписки са разгледани от Етичната комисия във ВСС и са отворени 4 кутии от антикорупционните кутии. Комисията е изготвила 114 становища. За периода е имало 12 дисциплинарни производства, от тях 11 са били по предложение на административни ръководители, а едно-по предложение на членове на ВСС. Общо 10 дисциплинарни производства са приключени, от които едно е било с понижаване от длъжност, а две с намаляване на заплатата и едно с порицание.

Стана ясно още, че ВСС вече има профил и в социалната мрежа.

Системата за гласуване на Висшия съдебен съвет (ВСС), която се ползва от 2000 година, не е свързана с компютър, тоест тя е по-скоро машинно гласуване и досега не е била поставяне под съмнение. Възраженията възникнаха едва преди избора за главен прокурор.

Относно отказът на ВСС да промени правилата при избор на председател за ВКС, ВАС и главен прокурор и най-вече да се премине от електронно гласуване, както е към момента към гласуване чрез хартиена бюлетина Найденова бе помолена да обясни как се гарантира тайната на вота. Тя бе категорична, че тайната на вота гарантира тайна за това кой персонално за кой кандидат е гласувал.Не мисля, че последователността на гласуване опорочава тайната на вота. Към края на септември ще бъдат гласувани всички кандидати, каза Найденова.По повод на друга нашумяла тема, свързана с ВСС, а именно, че Съюзът на съдиите в България се оттегли от участие от Гражданския съвет към ВСС Найденова потвърди, че това се е случило писмено в петък. Стана ясно, че и Български адвокати за правата на човека също се оттегля, мотивите им са свързани с това, че не са прието правила за избор на главен прокурор, председател на ВКС и ВАС.Гражданският съвет е свободна организация, всяка една организация е свободна да го напусне. Относно Български адвокати за правата на човека Найденова заяви, че те рядко са посещавали заседанията на съвета.

Говорителят на ВСС поясни, че никога не е било забранено на съдиите от ВКС и ВАС да правят каквито и да е било предложения. Законът позволява и на съдии на ВКС да правят предложения на всеки друг, стана ясно вчера, че председателят на ВКС възнамеряваме заедно с други 4-ма членове на ВСС да издигне предложение за зам.-председател на ВКС-Павлина Панова, като кандидат. Номинациите пък за председател на ВКС ще бъдат на 30 и 31 юли.

 

Станете почитател на Класа