Дела срещу ТОПЛОФИКАЦИЯ и всички ТОПЛОФИКАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА на територията на България

Дела срещу ТОПЛОФИКАЦИЯ и всички ТОПЛОФИКАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА на територията на България
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    13.01.2019
  • Сподели:

Към БЪЛГАРСКИ ПРАВНИ УСЛУГИ ежедневно се обръщат хора, които имат проблеми и дела с Толофикация. Независимо, от това кое е точно топлофикационното дружество /Топлофикация София, Топлофикация Бургас, Топлофикация Варна, Топлофикация Пловдив, Топлофикация Перник, Топлофикация Плевен или друго топлофикационно дружество на територията на страната / - проблемите са подобни.

 

http://www.desant.net/files/news/2018/04/20/152421460773943.jpg

 

Важен е момента, в който хората търсят помощ /етапа, в които се намира проблема/ - имат неплатена сметка и Топлофикация ги заплашва със Съд, но все още не е завела дело, Топлофикация вече е завела съдебно дело, но няма влязло в сила съдебно решение, Топлофикация е завела дело, което е спечелила, но все още не е образувано изпълнително производство пред ЧСИ /Частен Съдебен Изпълнител/, Топлофикация е спечелила съдебно дело, образувала е изпълнително дело, но все още ЧСИ не е събрал цялата сума.

 

Възможно е да успеем да бъдем полезни във всеки един от етапите.

 

Толофикация заплашва, че ще заведе дело, ще ги „даде на съд”; „ще ги даде на съдебен изпълнител” - това е най – ранният етап и при него действията, които могат да се предприемат са най- ефективни.

Топлофикация вече е завела съдебно дело". Получена е Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК - в която пише: „Осъжда да заплати на Топлофикация...”. Към Заповедта за изпълнение е прикрепено Възражение /поредния капан заложен от монополиста/ - което да бъде попълнено и подадено срещу Заповедта за изпълнение – при този етап е важно да не се подава Възражение преди да се получи консултация и да се анализира ситуацията.

http://www.gabrovodaily.info/wp-content/uploads/2017/02/protest-tets-gabrovo-1.jpg

 

Топлофикация вече е спечелила дело, издаден е изпълнителен лист, ЧСИ/ДСИ е образувал изпълнително дело. Наложени са запори на банкови сметки, пенсии, заплати, възбрани на имоти и др. Начислени са такси и разноски от ЧСИ/ДСИ. В някой случай това е станало преди дни, в други ЧСИ/ДСИ - събира суми от години.

Във всеки един момент/етап от спора с топлофикация е възможно да има начин да се освободите от задълженията към монополиста.

 

Важно е да се знае, че всички монополисти, заблуждават хората с покани да подписват споразумения за разсрочване на уж „дължими” суми, като с подписването на тези споразумения само си осигуряват възможност да съберат суми, които иначе не биха могли да получат. Обещават, че ще погасят стари задължения по давност /за което обаче искат документи за собственост и/или частично плащане/, след което се оказва, че нищо от старите задължения не е погасено, а парите са взети за суми, които иначе монополиста не би могъл да събере от хората.

 

Най-често монополистите образуват дело по т.нар. „Заповедно производство”, т.е. получавате Заповед за изпълнение от Районен Съд, с която вече сте осъдени да заплатите дадена сума. Към Заповедта за изпълнение има форма за подаване на Възражение.

 

Обикновено хората избързват и подават „бланкетно” възражение /в 14 дневният срок/ - за да не влезе в сила Заповедта. Този тип необмислено действие обаче, в повечето случай води до още съдебни разноски, които се присъждат за монополиста, както и до пропускане на редица възможности.

 

Аргументацията на хората срещу своеволията на Топлофикация обикновено е: „не съм ползвал парно, радиаторите ми са пломбирани, никой не живее в апартамента, сметките са ми огромни, не може да плащам такива суми, само за сградна инсталация, нямам договор с топлофикация„ и др. Аргументите са правилни, но не помагат... Топлофикация е помислила за това предварително – осигурила си е подкрепата на Закона и Съда и влизайки в съдебен спор с тези аргументи, хората са обречени на неуспех. Резултатът – ще се платят огромни суми за съдебни разноски.

 

Основанията, на които се печели дело срещу Топлофикация са различни. Те са такива, за които монополиста не е помислил и за които не е успял да си осигури подкрепата на закона.

 

Независимо от етапа, в който се намира спора с Топлофикация – само се дължат суми /още не е заведено дело/, вече е заведено дело, делото вече е приключило – е важно да бъдат анализирани възможностите, които имате за защита.

 

БЪЛГАРСКИ ПРАВНИ УСЛУГИ

Свържете се с нас. Няма да Ви струва нищо. В повечето случай, ще успеем да бъдем полезни. Ако ли не - ще получите нашето конкретно мнение по Вашият казус. Ако решим, че можем да помогнем и сте материално затруднени - БЪЛГАРСКИ ПРАВНИ УСЛУГИ - е в състояние да осигури безплатна защита, за която ще получим хонорар само при спечелване на делото и то за сметка на монополиста.

Станете почитател на Класа