България е на 49-о място в света по конкурентоспособност

България е на 49-о място в света по конкурентоспособност
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    10.10.2019
  • Сподели:

България се изкачва с две позиции по-нагоре, до 49-о място, в световна класация по конкурентоспособност от общо 141 изследвани държави. Това пише в новия Доклад за глобалната конкурентоспособност (Издание 2019 година) на Световния икономически форум, съобщава Центърът за икономическо развитие /ЦИР/, партньор в България на Световния икономически форум.

България е включена в класацията за първи път през 1999 година. Докладът се публикува редовно от 1979 година, съобщава БТА.

Методологията включва общо 98 показателя, обединени в 12 групи фактори. Всеки показател е оценен по скала от 0 до 100.

Първите три страни в тазгодишната класация са Сингапур, САЩ и Хонконг. От държавите членки на ЕС най-близо до тях е Нидерландия, която заема четвърто място.

Основните фактори на конкурентоспособността са: Институции, Инфраструктура, Информационни и комуникационни технологии, Макроикономическа стабилност, Човешко здраве, Умения, Продуктови пазари, Пазар на труда, Финансова система, Размер на пазара, Динамика на бизнеса и Способност за иновации.

Сравнително близо до България са Естония /31-о място/, Чехия /32-о място/, Словения /35-о място/, Полша /37-о място/, Литва /39-о място/, Латвия /41-о място/, Словакия /42-о място/, Унгария /47-мо място/ и Румъния /51-о място/. Съседните ни страни Гърция, Турция, Сърбия, Македония остават по-назад в класацията.

Най-доброто класиране на България е при фактора "Внедряване на информационни и комуникационни технологии" - 30-о място от 141. Следват "Пазар на труда" - 40-о място, и "Макроикономическата стабилност" - 43-о място. Относително добро е и класирането за "Способност за иновации" - 48-о място.

Същевременно страната ни е на 81-во място по фактора "Човешко здраве" и на 73-то по "Финансова система". Не са особено високи и оценките за "Размер на пазара", "Динамика на бизнеса" и "Продуктови пазари". На тях съответстват и по-задни места в класацията. Значително подобрение има по фактора "Инфраструктура".

По показателя "Защитата на правата на собственост и интелектуалната собственост" сме на 101-во място, а по "Организираната престъпност" - на 111-то място. Твърде ниски са и оценките на България за ефективността на съдебната система, надеждността на системата на полицията и регулирането на икономиката.

 

 

Макар и да отбелязва сериозно подобрение на редица показатели, трудности и проблеми изпитва и пазарът на труда. По показателя "Лесно наемане на квалифицирани работници" България е на 116-то място, по "Качество на професионалното обучение" - 92-ро място,"Умения на завършващите образование" - 87-мо място.

По показател "Инфраструктура" България заема 56-то място, което е относително благоприятна оценка. В същото време по показателя "Качество на пътищата" тя е на 102-ро място.

Изводите от тазгодишния Доклад за глобалната конкурентоспособност подчертават значението на Четвъртата индустриална революция и включването на държавите в тези процеси. Това се очертава и като следващото глобално разделение - дигиталната пропаст между държавите с висок иновационен потенциал и тези, които ще останат встрани от дигитализацията. Все повече конкурентоспособността на икономиките ще зависи от промените, свързани с Четвъртата индустриална революция. В тази област България се представя повече от добре по всички показатели в обхвата на фактора "Информационни и комуникационни технологии" и по показателя "Дигитални умения на активното население", посочват експертите на Центъра за икономическо развитие.

От първостепенна важност е и качеството и ефективното функциониране на институциите. България е класирана чак на 97-мо място по способността на правителството да гарантира устойчивост на политиките, пише в анализа.

 

Станете почитател на Класа