Софийският боклук отива в Цалапица

Столичният общински съвет даде съгласие вчера за депониране на 100 хил. тона софийски отпадъци в пловдивското село Цалапица. Това стана след приемането на актуализирана програма за управлението на отпадъците в общината. В актуализираната програма са разписани подробно действията и мерките от страна на общината за намаляването на отпадъците на територията на София, подобряване на разделното събиране на отпадъци, предотвратяване и намаляване на риска от замърсяване с отпадъци и други опасни вещества.
Цената за приет депониран отпадък е 13,81 лв. за тон без ДДС и 32 стотинки на тон без ДДС за осъществяването на инвеститорски контрол. Технологията за депониране на битовите отпадъци и разопаковането им трябва да бъде определена от МОСВ. Разходите за транспортиране до депото на Пловдив са 2 030 000 лв. с ДДС, а разходите за депониране са 1,7 млн. лв.
50 хил. тона балирани отпадъци ще бъдат извозени до Харманли, очаква се и решение на общинския съвет в Ловеч, за да бъдат извозени 50 хил. тона отпадъци на регионалното депо в града.

Станете почитател на Класа