Учените потвърждават идването на нова ера в историята на Земята

Учените потвърждават идването на нова ера в историята на Земята
  • Публикация:  Ж.Школски
  • Дата:  
    26.05.2019
  • Сподели:

Експертите от Международната стратиграфска комисия (ICS) гласуваха 29 към 4 в полза на признаването на началото на Антропоцена, нова геоложка епоха, свързана с човешката дейност. Решението ще бъде официално обявено през следващите две години, според уебсайта на Комисията.


Двадесет и девет членове на Комисията, в допълнение към подкрепата на деноминацията на антропоцена, гласуваха за установяване на началото на новата ера в средата на ХХ век, когато бързо нарастващото човешко население ускори темповете на промишленото производство, използването на селскостопански и други химикали. В същото време, първите ядрени атаки и опити „замърсиха планетата с радиоактивни отпадъци, които бяха вградени в седиментите и ледниците, превръщайки се в част от геоложкия запис", казва списание Nature.


Преди около 12 000 години, след последния ледников период, Земята навлезе в геоложка епоха, известна като Холоцен, в която официално живеем. Климатичните промени, настъпили преди 12 хилядолетия, доведоха до повишаване на морското равнище. Наред с другото, Индонезия, Япония и Тайван се отделят от Азия; Великобритания от континентална Европа; и Нова Гвинея и Тасмания от Австралия.


Единственият човешки вид, който е живял в тази епоха, е „Homo sapiens", който през последните хилядолетия е развил селско стопанство и цивилизация, причинявайки нови важни промени в околната среда.


Решението на учените от ICS, които представляват 121 страни от всички континенти, постановява, че около 1950 г. Земята преодолява холоцена и навлиза в нова геоложка епоха, антропоцен, в която дейността на човека коренно променя лицето, фауната и атмосферата на Земята.


Едно от тези въздействия е повишаването на нивата на радионуклеидите. През 2016 г. Комисията започна да разглежда предложението да признае, че Холоценът е приключил. Неговото завършване в средата на ХХ век е свързано с началото на ядрените опити и влиянието, което те имат върху планетата.


Сега работната група за Антропоцена (GTA) трябва да определи ясна граница между холоцена и антропоцена. За да направи това, тя трябва да намери ясен маркер, като внезапната промяна в броя на радиоизотопите или увеличаване на дела на някои молекули в скалите.

Станете почитател на Класа