Защо са опасни трафопостовете

Да. Законът трябва да регламентира всички подобни случаи. Друг е въпросът дали можем да вземем най-доброто решение и дали изобщо съществува такова. И в момента в закона е казано, че при липса на други възможности такива съоръжения могат да бъдат разполагани в жилищни кооперации, но след съгласие на всички собственици, при това нотариално заверено. Има една наредба от 2004 г. за устройство на електрическите уредби, която дава нормите за безопасност за изграждане на такива съоръжения. Друг е въпросът доколко тези норми са спазени при изграждането на трафопостове в сгради. Въпрос е на контрол, въпрос и на отговорност на тези, които изграждат тези съоръжения. Невинаги има техническа възможност трафопостовете да са извън блоковете. От друга страна, ако един трафопост е на улицата, той по-малко опасен ли е? Нямам предвид само материалните щети, но най-вече това, че се застрашава животът на хората. Ако някой мине по улицата и трафопостът гръмне, това не е по-малко опасно. В такъв случай щети ще бъдат нанесени и на съседния блок. Подобен би бил случаят с една кола, която е технически неизправна.

Тя може да гръмне заради резервоара с гориво и да причини не по-малки бели. Така че всичко е въпрос на отговорност. Затова не е толкова важно къде е съоръжението, а как е направено и дали е изградено в съответствие с нормите за безопасност. Наистина понякога няма друга възможност освен трафопостът да е в сградата, затова и законът го позволява, но в краен случай. Все пак хората не могат да живеят без електричество и това трябва да бъде уредено някак. Вероятно дори да направим промяна в закона, тя няма да изключва възможността подобни съоръжения да са в самите блокове. Може би експертите трябва да кажат дали може да се премахне това като опция от закона, но едва ли е изпълнимо.Copyright © CROSS Agency Ltd.

Станете почитател на Класа