Нищо, но от сърце

Бюджет 2013 вече е факт. Да припомним само някои от неговите социални параметри: средното увеличение на пенсиите, отпуснати към 31 декември 2012 г., е около 9,3%; минималната пенсия също ще се увеличи с пет лева от 1 април и ще стане 150 лева, а социалната пенсия за старост от 100 лева ще стане 110 лв. Максималната пък се увеличава от 700 на 770 лева; разходите за пенсии за 2013 г. достигат 7,852 млрд., а от 1 април за максималния месечен размер на осигурителния доход за всички осигурени се предвижда увеличение от 2000 на 2200 лв.; диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се, съобразно облагаемия им доход, съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв., се запазва на равнището на 2012 г.

При съставянето на бюджета са взети предвид новите условия, според които възрастта за пенсиониране и нужният осигурителен стаж се увеличават с по 4 месеца. От 1 януари 2013 г. условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за жените са - стаж 34 г. и 8 м.; възраст - 60 г. и 8 м., за мъжете - стаж - 37 г. и 8 м.; възраст - 63 г. и 8 м.

И още нещо уточнява бюджетът: за предизборното вдигане на пенсиите ще се разчита главно на увеличението на бюджетните приходи, по-специално на данъчните, на допълнително емитиране на дълг, но бюджетният дефицит няма да се увеличава, а ще се поддържа стремежът към балансиран бюджет до две години.

Минималната работна заплата е 310 лв., за майчински и детски в бюджета увеличение въобще не се предвижда. Както се казва - нищо, но от сърце.

Мизерията в България се е превърнала в битие, начин на мислене и перспектива. За прекалено много хора. Те не могат да си позволят разходи за облекло, образование, култура. Но когато няма и за храна, какъв е този живот? привидя в коментар отвън “Дойче веле”. Оттам припомниха, че по данни от Европейската статистическа служба Евростат става ясно, че има тенденция за нарастване на минималната работна заплата с различен процент в 13 страни като една от възприетите от тях антикризисни мерки. Сред тези страни са Франция, където минималната заплата е 1343,80 евро, Обединеното кралство

- 1076,46 евро, Люксембург - 1682,76 евро. У нас минималната заплата за 2010 г. е 122,71 евро - най-ниската за всички страни членки на ЕС. В Румъния тя е била 141,63 евро.

Фактите с днешна дата за повишената минимална работна заплата би следвало да внесат малко успокоение, но и показват колко време бе изгубено в спорове и убеждаване на социалните партньори, които невинаги довеждат до национално съгласие по механизма за определяне на МРЗ. По отчетни данни съотношението на минималната към средната работна заплата за страната след 2000 г. системно нараства, като през 2005 г. е постигнат пик от 46,3%, но през 2008-2009 г. се очертава стабилизиране на около 40%.

Минималната заплата е инструмент в борбата срещу бедността, твърдят единодушно експертите. За европейски изследователи в някои страни като Испания и Португалия “минималната заплата се смята за възнаграждение, достатъчно за преживяване”. В други страни като Франция и Белгия тя е инструмент за стимулиране на покупателната способност обясняват те.

От второто тримесечие на 2010 г. е постоянна тенденцията разходите на домакинствата у нас да са по-големи от приходите. Тези данни показват, че се задълбочава неравенството и поляризацията в доходи и спестяванията на населението, коментират от Института по социални и синдикални изследвания към КНСБ. “Тази политика на рестрикции, която се прилага вече 3 години и която е безпрецедентна по своя обхват и продължителност, е погрешна и задълбочава проблемите. Крайно време е да се премине към друг метод на стимулиране на икономиката и това е вътрешното търсене”, изтъква Любен Томев, директор на института. Настояваме за повишаване на всички доходи най-малко с 10%, съобщи още той и поясни, че за 3 години натрупаната инфлация е от порядъка на 9,7%

Синдикалните експерти продължават да настояват минималната работна заплата да се определя по механизъм в коридор между 50% от средната работна заплата в страната и нетния размер да бъде над линията на бедност. За тях новата минимална заплата през следващата година трябва да бъде от порядъка на 330-350 лева. В свой доклад за цената на труда у нас лидерът на КНСБ Пламен Димитров изтъкна, че с нетния размер на минималната работна заплата за страната, с малки изключения, се засилват процесите, които са предпоставка за поддържането на постоянен контингент “работещи бедни”. Друг основен източник за попълването на този контингент са т.нар. нископлатени работници, които Евростат определя като “наетите на пълно работно време с брутна работна заплата под 67% от средната”. В такива у нас традиционно вече са се превърнали работниците в шивашката, текстилната, обувната и кожарската промишленост, търговията на дребно, хотелиерството и ресторантьорството, социалните дейности, обслужване на сгради и озеленяване, селското и горското стопанство. По този показател България е в челото на европейската класация, заедно с Латвия и Литва. 27% от наетите у нас са нископлатени работници, което е свидетелство за висока степен на диференциация в заплатите, при това при абсолютно най-ниски равнища на доходите от труд се изтъква още в доклада.

По отношение на социалните разходи синдикалистите в свои становища подкрепиха стремежа те да бъдат осъвременени, но същевременно отбелязаха изрично, че изоставането на доходите и деформирането на социалните системи са породени именно от политиката на управляващите, които в продължение на близо четири години не използваха законовите механизми за привеждане на доходите в съответствие с издръжката на живота. Едновременно с това смятаме, че с проектобюджет 2013 е пропусната възможността за въвеждане на мерки, предложени от синдикатите и договорени в НСТС, които ще донесат допълнителни приходи и ще спестят значими неефективни разходи, допълниха от КТ “Подкрепа”. Оттам са категорични, че обявеното от правителството компенсиране на пенсиите с натрупаната за изминалите близо 4 години инфлация няма да компенсира на пенсионерите нито студа, нито глада, нито натрупаните значими сметки за вода, ток и топлоенергия.


Copyright © CROSS Agency Ltd.

Станете почитател на Класа