Милиардерите от Силиконовата долина създават нов икономически ред

Милиардерите от  Силиконовата долина създават нов икономически ред
  • Автор:  classa,bg
  • Дата:  
    20.02.2015
  • Сподели:

В Силиконовата долина се генерира значително богатство, до степен че през миналата година, в този район е регистриран най-висок темп на растеж на заетостта в САЩ, но също там се създава предпроекта на нов социално-икономически ред.
Според статия в "Capital & Main" цитираща няколко официални доклада, САЩ започват да изглеждат по-скоро като олигархия отколкото като демокрация и люлката на тази тенденция е в Силиконовата долина, където милиардерите са в голяма концентрация и неравенството е бездънно.
"Като че икономиката на страната е загубила своя гръбнак и това носи важни последствия за обществото, в което се превръщаме ", казва един от авторите. Колкото повече богатство се трупа в компании като Google или Apple, толкова повече тези компании стават главни участници в дискусиите за обществения ред и образование. Подобни компании и милиардери често правят големи дарения за благотворителни или социални цели, но изглежда, че те го правят не толкова от доброта, а повече за да печелят терен, зает дотогава изключително от лица на изборна длъжност.
"Можете да се възхищавате на милиардерите, но също така трябва да се страхувате от влиянието им в изборите, правителството и обществения ред", каза Даръл Уест от Института Брукингс.

Станете почитател на Класа