"Лесната" банкова сметка в Германия

"Лесната" банкова сметка в Германия
  • Автор:  Волфганг Дик
  • Дата:  
    16.11.2015
  • Сподели:

Германското правителство иска да облекчи достъпа на бежанците до банкови сметки. Но съществуват и опасения от злоупотреби, финансиране на терора и пране на пари. Ще има ли тогава "банкова сметка за всеки"?

 

Който иска да си открие банкова сметка в Германия, трябва да изпълнява няколко условия. Към тях спадат: постоянно местожителство, редовни доходи и преди всичко валиден паспорт. Много хора, а най-вече бежанците, не отговарят на нито едно от тези условия. Те не могат да имат банкови сметки, а това ги вкарва в порочен кръг. Наемодателите обикновено изискват наемите да бъдат превеждани по банков път. В противен случай не отдават жилището под наем. Без постоянно местожителство човек трудно си намира работа. А без работа - няма и жилище. 700 000 души в Германия са в такава ситуация. Сдруженията на потребителите изчисляват, че заедно с бежанците, броят на хората в подобна ситуация е над един милион. Федералното правителство реши, че това не може да продължава така и в края на октомври взе решение за т.нар. "банкова сметка за всеки". Новото правило трябва да влезе в сила чрез закон на 1 юни 2016 година.

Само да не е на минус

Бежанците ще получат правото да представят и други документи, вместо паспорт, когато откриват банкова сметка. Например: писмено уверение от посолството на родната страна, или пък документ от отдела за здравеопазване и социални грижи в градската управа, където бежанците са регистрирани. Вече няма да се изисква постоянен адрес. За откриването на банкова сметка ще бъде достатъчен пощенският адрес на бежанския приют. След правилното регистриране в съответните центрове, бежанците ще могат да открият банкова сметка, а банките няма да имат право да ги отхвърлят като клиенти. Единственото ограничение е, че сметката не бива да излиза на минус.

Страховете на банките

Федералното сдружение на германските банки не възразява принципно срещу новото правило. Председателят на сдружението Юрген Фичен обача съзира и много рискове с банковите сметки на бежанците. Какво ще стане, например, ако хора без напълно изяснена идентичност злоупотребят с банковите сметки и ги използват, да речем, за финансиране на тероризма или за пране на пари? Германските банки, които оперират на международния пазар, в САЩ например носят сериозна отговорност, ако допуснат подобни дейности. Много често американските власти налагат огромни глоби за нарушаване на законите срещу прането на пари, а „виновната" банка може дори да бъде изхвърлена от пазара на разплащане с долари.

В действителност германската надзорна служба BaFin от хуманитарни съображения вече е смекчила някои от изискванията за откриване на банкови сметки. Освен това няколко германски банки още преди време доброволно въведоха правилото "банкова сметка за всеки". Повечето частни банки обаче още се въздържат, позовавайки се на закона срещу пране на пари. Вътрешни източници твърдят, че те просто не искат "проблемни клиенти". С новия закон обаче от 2016 година всички банки ще бъдат задължени да откриват банкови сметки за всички.

Една от малкото забрани: трансфери с Иран

Досега преди всичко спестовните каси, които имат обществено-правен статут, предлагат банкови сметки за всеки. Берлинската спестовна каса е нарекла тази своя услуга "гражданска банкова сметка" и вече я предлага в два от своите филиали, които обслужват предимно бежанци. В тези филиали работят хора, владеещи английски и арабски. От началото на годината над 6 000 бежанци са открили банкови сметки във въпросните клонове. Говорителка на банката заявява, че досега не се регистрирани някакви особени аномалии, ако става дума за подозрението в злоупотреба с банковите сметки. Тя казва, че всички банкови институти спазват стриктно законите срещу прането на пари, постоянно следят за движението на капитали по банковите сметки и предават подозрителните случаи на прокуратурата. За сметките на бежанците са в сила нормалните ембаргови правила, които забраняват паричен трансфер с Иран например.

Директивата на ЕС за "недискриминиран достъп до банковите сметки", която сега федералното правителство иска да въведе със закон, указва, че във всяка страна-членка трябва да има поне една банкова група, която предлага "банкова сметка за всеки". Спестовните каси в Германия още отсега отговарят на това условие. Сара Риглевски от фракцията на социалдемократите в Бундестага е убедена, че ще се включат и други банки: "Базовата банкова сметка за бежанци и хора без постоянно местожителство е само въпрос на време. Тя е необходима за нормалния живот и интеграция в Германия. Крайно време е за това", заключава тя.

DW

Станете почитател на Класа