Неравенство в замърсяването: Най-богатите 10 процента генерират половината от емисиите

Неравенство в замърсяването: Най-богатите 10 процента генерират половината от емисиите
  • Автор:  E.Аврамов
  • Дата:  
    04.12.2015
  • Сподели:

В доклад на Oxfam, представен на срещата на върха за климата в Париж, се казва, че 10 процента от населението на света, разполагащо с повече ресурси, произвежда половината на въглеродните емисии. "Те трябва да бъдат държани отговорни за това, което генерират," предупреждават експертите.

Oxfam, международна конфедерация от 17 неправителствени организации, е подготвила това проучване, което показва, че най-бедната половина на света генерира само 10% от вредните емисии.

С тези цифри на масата, Oxfam призовава да се "разруши мита, че хората в страните с бързо развитие са основните, отговорни за изменението на климата. Много от стоките, които тези страни произвеждат, са консумирани в друга страна, което означава, че емисиите, свързани с навиците на потребление на гражданите от тези страни, са много по-ниски от предизвиканите от техните колеги в развитите страни. "

Например, Китай и Индия се класират съответно на първо и четвърто място сред източници на емисии на въглероден диоксид от промишлени източници, дължащи се на производството на стоки за износ.

Експер на конфедерацията предупреди, че "най-богатите и най-големите източници на емисии трябва да бъдат държани отговорни за емисиите, които те генерират, без значение къде живеят." Поради тази причина, той стига до заключението, че споразумението, постигнато на срещата на върха в Париж трябва да "мобилизира ресурси за да помогне на най-бедните и най-уязвимите общности да се адаптират към последиците от изменението на климата",

Станете почитател на Класа