Светът трябва да се промени

Светът трябва да се промени
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    23.05.2020
  • Сподели:

Устойчивостта се превърна в модна дума за правителствата по целия свят. Тя най-вече се използва за здравните системи и производствените вериги за доставки, които рискуват да бъдат претоварени от Covid-19. В същото време се наложи нов подход към корпоративните финанси, базиран на схващането, че предпочитането на дълга пред собствения капитал вкара икономиките в тази криза по-крехки, отколкото би трябвало да бъдат, пише Financial Times в редакционен коментар.Способността на дълга да създава нестабилност бе нагледно демонстрирана два пъти за малко повече от десетилетие. Финансовата криза през 2008 г. в основата си беше причинена от прекомерен дълг. Разрушителната сила на финансовите иновации, които отприщиха кризата, бяха усилени от ливъриджа на банките. Кризата бе последвана от дълго десетилетие на слаб растеж, отчасти защото банките и правителствата се опитваха да закърпят своите финанси.

Въпреки че настоящата криза не е причинена от дълг, страничните ефекти от карантината се влошават благодарение на разширените баланси на бизнеса. Компаниите, които използваха евтини заеми, за да увеличат ливъриджа си, а оттам и печалбите, сега имат трудности да посрещнат лихвените плащания по време на принудителното икономическо спиране. Заемането, което в добри времена поддържаше разходите ниски, може да се превърне във воденичен камък в лоши моменти.

Дълговете са по своята същност обещание, но обстоятелствата се променят и обещанията, дадени добросъвестно в една ситуация, не винаги могат неумолимо да се изпълняват при друга. Това може да бъде разрушително както за бизнеса, така и за инвеститорите. Дълговият товар и техническите дефолти могат да хвърлят иначе жизнеспособни компании на боклука. Когато обещанията са нарушени, на преден план излиза въпросът как да се разпредели болката. Това качество е вградено в акциите.

Съществуващата инфраструктура относно дефолтите и фалитите не е адекватна за справяне с такава голяма и скоростна вълна от преструктурирания. Съдилищата по несъстоятелността се загрижени за спазването на договорите и удовлетворяване претенциите на кредиторите, вместо да защитават икономическата активност. Извънсъдебните преговори са по принцип мъчни, но ерата на социално дистанциране и огромна несигурност ги прави още по-трудни.

След кризата трябва да се премахнат стимулите за разчитане на дълга, а не на собствения капитал. Корпоративни данъци се налагат върху печалбата, разпределена към акционерите, а не върху лихвите за облигационерите. Главните изпълнителни директори реагират рационално на стимулите, като се финансират от облигационните, а не от фондовите пазари. Политиките на централните банки, като количественото облекчаване, като цяло намаляват разходите за финансиране - както чрез дълг, така и чрез акции. Разчитането на заемите отразява стимулите, предоставяни на компаниите.

Засега правителствата трябва да обмислят преориентиране на спасителните програми от гаранции за заеми и евтини кредити към капиталови инжекции. Данъкоплатците вече поемат рисковете, които поемат и акционерите: много от тези компании ще фалират и заемите никога няма да бъдат изплатени. Данъкоплатците обаче не могат да извлекат изгода от поскъпването на акциите след карантината. Повечето собствен капитал предотвратява дълговото бреме - високата задлъжнялост пречи на компаниите да инвестират в печеливши идеи - което може да осуети евентуалното възстановяване.

Кредитът е изключително мощен инструмент: през следващите месеци и години той ще позволи на много хора, компании и правителства да преживеят икономическия спад, който в противен случай би бил пагубен. Скорошният опит показва, че той също може да бъде изпълнен с опасности и да засили спада. Устойчивата икономика е гъвкава. Ефективните процедури по несъстоятелност са от съществено значение. Най-гъвкавата форма на финансиране е собственият капитал. Колкото по-големи са шоковете, на които сме изложени, толкова по-важен става той.

 

 

Петър Нейков, редактор Миглена Иванова

Станете почитател на Класа