СИМУЛАЦИИТЕ НА БЕДСТВИЯТА

Министерството на държавната политика при бедствия и аварии предвидило учебната 2007-2008 г. за “общоучилищни тренировки за практическо усвояване на действията при бедствия и аварии”.
Министерството на държавната политика при бедствия и аварии предвидило учебната 2007-2008 г. за “общоучилищни тренировки за практическо усвояване на действията при бедствия и аварии”. Вчера било констатирано подценяване на темата – училищата се оказали без резерв от учебно време. Защото при разработване на проекта “Отговор на внезапни кризи” не са предвидили кризата, наречена учителска стачка... Какво ще прави сега министерството, ръководено от Емел Етем? Защото става въпрос за близо 100 000 долара, взети и изхарчени по проект с ПРООН. Според описаната проектна цел “за създаване на методология и помощни материали за обучение по гражданска защита в средните училища”. Ако се вярва на Етем, с тези пари трябваше да се обучат от есента на 2006-а до сега 84 експерти от регионалните инспекторати на МОН, които след това да дават насоки на 26 000 класни ръководители в цялата страна. А класните ръководители, обучени насочващо, да учат децата на реактивност при внезапни кризи. Засега реактивност е проявило само ведомството на г-жа Етем – усвоява пари аварийно. За помощните материали може да се обърне към МДААР – Николай Василев сигурно знае коя фирма може да достави няколко симулативни игри за компютър от типа“Построй къщичка след наводнение/земетръс”. А какво ще правят децата ни, оставени без правилните отговори при внезапни кризи? За начало всяко да донесе чантичката за бърза помощ от домашния автомобил и класните ръководители да предадат поне бинтоване на крайник.

Станете почитател на Класа