ПРАВО НА ОТГОВОР

В бр. 94 от 22.12.2007 г. на в. „Класа“ е отпечатан материал със заглавие „Новата мисия на Делян Пеевски“ и автор Люба Кулезич, в който са публикувани неверни твърдения за дейността на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. Като председател на агенцията заявявам следното:
В бр. 94 от 22.12.2007 г. на в. „Класа“ е отпечатан материал със заглавие „Новата мисия на Делян Пеевски“ и автор Люба Кулезич, в който са публикувани неверни твърдения за дейността на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. Като председател на агенцията заявявам следното: 1. Нито един журналист от в. „Класа“, включително авторката Люба Кулезич, не се е обръщал към агенцията за информация относно обновяването на пшеницата в Държавния резерв. Това е в пълен разрез с етичния кодекс на българските медии. 2. През 2007 г. от Държавния резерв не са освобождавани 150 000 т. пшеница. Има договор с фирма „Мадли“ ООД за 49 510 тона пшеница при условие, че количеството бъде възстановено с 5% прираст или 2475,50 тона допълнително. 3. Сделката е реализирана чрез лицензирана стокова борса и от лицензирани брокери. 4. Цялото количество пшеница – 49 510 тона плюс 2475,50 тона прираст е възстановено в Държавния резерв. Да се твърди, че силозите са празни и че „държавата внася скъпо и прескъпо пшеницата отвън, за да компенсира изпарилите се 150 000 тона“ е откровена лъжа. 5. Не отговаря на истината и твърдението на авторката, че загубите от разликата в цената на пшеницата са за сметка на данъкоплатците. Цената на зърното действително се покачи в световен мащаб, но в конкретния случай загубите са изцяло за сметка на частната фирма, а не на държавата и нейните данъкоплатци. Настоявам това опровержение да бъде публикувано без съкращения и авторска намеса заедно с извинение към Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. В противен случай ще бъда принуден да се обърна към компетентните органи в Република България. Николай Боршуков, председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Бележка на редакцията: Ако в засегналия ви материал има неточности, г-н Боршуков, поднасяме ви извиненията си. Но няма да отречете, че сделките със зърно, както и наличните количества в Държавния резерв от известно време насам са обект на класифицирана информация. Официалният претекст за тази тайнственост е, че се засягали въпроси на националната сигурност. Какъв е неофициалният, можем само да гадаем. Щом е така, на цялото общество се налага да гадае какво е същинското положение с пшеницата в поверената ви агенция. Освен това, в светлината на вашето право на отговор става още по-интересен въпросът защо точно Делян Пеевски бе възстановен на поста си зам.-министър на бедствията и авариите? Със сигурност той отново ще оглави и Вътрешно ведомствения съвет в министерството, който по своему дублира дейността на Междуведомствения съвет по проблемите на Държавния резерв. Причините за тази пълна реабилитация продължават да тънат в мъгла. Надяваме се поне част от нея да се вдигне през идващата 2008 г. благодарение и на усилията на журналистите, пък било то и с цената на грешки. И да се случват, това е заради затрудненият достъп до информация, а не от злонамереност.

Станете почитател на Класа