Пак обсъждат преносимостта на номерата

М-тел предлага нова процедура за преносимост на номерата, която отстранява проблемите, съществуващи в предложението на регулаторната комисия. Според мобилният оператор сегашния вариант на КРС рискува конфиденциалността на личните данни на клиентите. Предложението предвижда те да се разменят по факс и и-мейл не само в официалните офиси на операторите, но и при дистрибутори и търговски представители. Това означава, че на практика няма начин да бъде гарантирана конфиденциалността на информацията.
М-тел предлага нова процедура за преносимост на номерата, която отстранява проблемите, съществуващи в предложението на регулаторната комисия. Според мобилният оператор сегашния вариант на КРС рискува конфиденциалността на личните данни на клиентите. Предложението предвижда те да се разменят по факс и и-мейл не само в официалните офиси на операторите, но и при дистрибутори и търговски представители. Това означава, че на практика няма начин да бъде гарантирана конфиденциалността на информацията. Не е спазен принципът на преносимостта, според който първо даряващият оператор трябва да деактивира достъпа на потребителя и след това приемащият да го активира. Това означава, че абонатът може да бъде активен и съответно тарифиран от две мрежи едновременно или най-малкото да бъде с неясен статут за неопределено време. Според М-тел идеята заявлението да се подава при приемащия, а не при даряващия оператор създава възможност за финансови злоупотреби. Потребителят няма да може да бъде информиран за евентуални неблагоприятни последици за него – заплащане на неустойки, отпадане на възможността за безплатни или преференциални разговори. М-Тел предлага да се изработи процедура за преносимост, която да ограничи възможностите за злоупотреби и създаване на хаос при преминаването от един оператор на друг. От М-тел казаха, че другите два оператора и КРС са приели да започне дискусия по процедурата.

Станете почитател на Класа