Проверяват пак замърсяването на Варна

Трябва да бъдат проверени всички туристически корабчета, които работят в района на Варна, каза областният управител на града Петър Кандиларов. До десет дни „Морска администрация“-Варна трябва да изясни дали те са причина за замърсяването на Южния плаж в града. Преди 10 дни плажната ивица бе залята с отпадъчни води с битово-фекален характер и бе затворена.
Трябва да бъдат проверени всички туристически корабчета, които работят в района на Варна, каза областният управител на града Петър Кандиларов. До десет дни „Морска администрация“-Варна трябва да изясни дали те са причина за замърсяването на Южния плаж в града. Преди 10 дни плажната ивица бе залята с отпадъчни води с битово-фекален характер и бе затворена. На 17 август проверката установи, че морската вода надвишава 8 пъти допустимите норми на замърсяване. Специалисти на “ВиК”-Варна казаха обаче, че намиращият се там преливник на градската канализация не е източник на замърсяването. Бяха проверени и заведенията в района. Специалистите коментираха, че предполагаем източник на замърсяването е Възможен източник се оказа и канализационната мрежа, в която се оттичат дъждовете. Експерти на РИОСВ- Варна още правят контролни проверки на промишлените обекти и заведенията в района. Това ще помогне в случай, че има незаконно включване в дъждовната канализационна мрежа. Днес трябва да сатнат ясни резултатите оп последната проба. Ако и тя е добра, областният управител може да отвори плажа за къпане. Все още няма помпена станция на територията на Висшето военноморско училище, която може да реши проблема със замърсяването. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) казаха, че причина за забавянето е Министерство на отбраната, което е принципал на училището. МО трябва да прадстави нов акт за собстевноста, за да може да започне изграждане на съоръжението.

Станете почитател на Класа